FotografenFederatie en Burafo gaan samen

Op 19 april 2011 hebben de besturen van Burafo en FotografenFederatie besloten de handen definitief ineen te slaan, zo lezen we in een persbericht: ‘De activiteiten van beide organisaties kwamen al geruime tijd sterk overeen waardoor het onderscheid tussen beide organisatie aan het verdwijnen was. Door de samenvoeging van beide organisaties kan een belangrijke stap worden genomen in efficie?ntie en doelgerichtheid.’
Het bericht vervolgt:

Stichting Burafo is de auteursrechtenorganisatie voor fotografen en verleent juridische bijstand, geeft voorlichting en advies en ijvert sterk voor een verbetering en juiste aanpassing van de Auteurswet. In 2008 heeft zij haar activiteiten op het gebied van het collectieve rechtenbeheer overgedragen aan de Stichting Pictoright.

De FotografenFederatie zet zich al ruim 35 jaar in voor de positie van fotografen en voor het sterk houden van het imago van deze beroepsgroep. Niet alleen voor de fotografen van de aangesloten verenigingen, maar voor alle 11.000 Nederlandse fotografen die actief zijn in het vak. Burafo en de FotografenFederatie zijn de overkoepelende organisaties die de belangrijkste beroepsverenigingen van professionele fotografen in zich verenigen: NVF, BFN, SVFN, PANL, GKf, DIPP en NVMAC verenigen inmiddels ruim 3300 fotografen.

De vernieuwde FotografenFederatie heeft sinds 19 april jl. ook een nieuwe voorzitter: mw. Arda Gerkens, oud-Tweede Kamerlid en als voormalig voorzitter van de Commissie Gerkens gespecialiseerd in de recente ontwikkelingen van het auteursrecht. De FotografenFederatie is met het oog op het samengaan met Burafo inmiddels ook voorzien van nieuwe statuten en heeft in nauwe samenwerking met, en met brede steun van, haar aangesloten vakverenigingen gekozen voor een heldere en duidelijke missie:

Positieverbeterend werken voor fotografen, met daarbij een sterke focus op:
1. Het bieden van juridische hulp en voorlichting geven op het gebied van auteursrecht
2. Het versterken van ondernemersvaardigheden
3. Lobby naar de overheid en het bedrijfsleven.

Fotografie is in een dynamische periode van haar bestaan gekomen. Veel fotografen lukt het om nog altijd een mooie invulling te geven aan het vak. We kunnen echter niet ontkennen dat het ook voor velen zeer moeilijk is geworden om, vooral economisch gezien, een goed bestaan op te bouwen. Juist nu is een sterke samenwerking noodzakelijk. Het afgelopen jaar hebben de vakverenigingen elkaar met diverse samenwerkingsverbanden en met ondersteuning van de FotografenFederatie gevonden in bijeenkomsten en seminars van hoge kwaliteit.

Wat verandert er?
De Stichting Burafo heft zichzelf op en zal al haar activiteiten, rechten en verplichtingen overdragen aan de Vereniging FotografenFederatie. Inmiddels zijn met alle partnerinstellingen en derden de afspraken hierover afgerond. Door deze samenvoeging zal een sterke partij ontstaan die op de meest efficie?nte wijze fotografen kan (blijven) ondersteunen.

Een belangrijk onderdeel is de juridische dienst van Burafo. Deze juridische dienst, die wij samen met de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Pictoright delen, biedt specialistische juridische kennis en bijstand op het gebied van auteursrecht voor makers. Met lage tarieven en een hoog succespercentage bij het voeren van rechtszaken en bemiddeling bij conflicten helpt deze dienst fotografen om hun recht te halen. De juridische dienst, met gratis eerstelijnsadvies voor leden, zal ondergebracht worden bij de FotografenFederatie en op dezelfde manier worden voortgezet. Ook de inmiddels zeer succesvolle seminars ‘Weet wat je tekent!’ en ‘Social media en rechten’ worden voortgezet.

De FotografenFederatie vormt een platform voor discussie, uitwisseling, educatie, deskundigheidsbevordering en bescherming van het auteursrecht. De recent met succes gestarte kennisbank over ondernemen (www.fotografenondernemen.nl) is hier ook onderdeel van.
Via de website www.fotografenfederatie.nl kunt u onze activiteiten en ontwikkelingen volgen. Komende maand zullen hier ook de websites van Burafo en de FotografenFederatie samengevoegd worden.