FotografenFederatie en NVJ gaan nauwer samenwerken

De FotografenFederatie (FF) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben afspraken gemaakt over samenwerking, aldus een persbericht. Vanaf heden zal de juridische dienstverlening aan aangesloten fotografen worden uitgevoerd door de juristen en advocaten van de NVJ. Daarnaast vereenvoudigen de en de NVJ het aanbod van pers- en beroepskaarten en brengen die onder in de officiële perskaartenstructuur van de NVJ.

Het bericht vervolgt:

Beide organisaties zagen al langer dat er deels een dubbeling zat in de werkzaamheden en het aanbod van juridisch advies bij beide partijen, maar ook dat we in diverse platforms zitten waarin afstemming plaatsvindt met andere partijen. Bovendien zijn de fotojournalisten lid zowel via de NVF (onderdeel van de NVJ) als van de FF. In 2014 praten Lars Boering van de FF en Thomas Bruning van de NVJ verder over de samenwerking en zal ook de samenwerking met andere partijen nagestreefd worden.
Met alle aangesloten verenigingen werkt de FF aan een plan om samen één beroepsorganisatie voor fotografen te creëren: `Die gesprekken verlopen zeer positief en voortvarend en er zal in februari een plan liggen`, aldus Boering.

Lobby
De FF en de NVJ (secretaris Rosa García López) lobbyen steeds vaker samen voor eerlijke tarieven en goede voorwaarden voor zelfstandigen bij overheid en bedrijven. De resultaten van de afgelopen periode bevestigen dat samenwerken loont: het behoud van de zelfstandigenaftrek, de positie van freelancers bij Sanoma en diverse voorbeelden m.b.t. het auteursrecht zijn resultaten.

Juridisch advies en juridische bijstand
Juridische dienstverlening aan fotografen betreft twee vormen van dienstverlening: juridisch advies en juridische bijstand. De juridisch dienstverlening betreft zaken die verband houden met de uitoefening van het beroep zoals de NVJ die ook voor haar ZZP-leden hanteert en in arbeidszaken, zoals de NVJ die voor leden in dienst hanteert. Het gaat dan om zaken als informatie over freelancer-schap, auteursrecht, portretrecht en contracten. In 2014 inventariseert men bovendien de vraag naar aanverwant juridisch advies die voortkomt uit bedrijfsvoering van kleine ondernemingen.

Beroepskaart
De FF en de NVJ gaan de erkenning van professioneel fotografen in 2014 samenvoegen in één structuur. Hiermee komt een einde aan de verschillende pers- en beroepskaarten die in omloop waren en schept men voor publieke en private partijen waarmee fotografen te maken hebben, meer duidelijkheid.
De FF en de NVJ introduceren naast een (internationale) perskaart voor (foto)journalisten een internationale beroepskaart voor leden van de FF, die niet als fotojournalist, maar wel als professional werken.
Daarmee sluiten de fotografen aan op de systematiek van de officiële perskaarten.
De NVJ zal de uitvoering van de verstrekking van de kaart in samenwerking met de FF verzorgen.
Kaarthouders laten met deze nieuwe kaart zien dat ze professioneel fotograaf zijn én dat ze zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor fotografen. De kaart geeft evenals de voorganger van deze kaart vaak toegang tot evenementen, musea, bijeenkomsten en lezingen in de hele wereld. Dit levert leden veel voordeel op en maakt uitoefening van hun vak makkelijker.

NVJ Perskaarten
De NVJ geeft naast de beroepskaart ook de NVJ-perskaart en IFJ-perskaart (voor risico- en conflictgebieden) en de officiële Landelijke Politieperskaart uit waarvoor bijzondere bepalingen gelden en waarvoor afspraken zijn gemaakt met de overheid. Zelfstandig fotografen die van hoofdberoep fotojournalist zijn, kunnen voor de NVJ perskaarten in aanmerking komen. De definitie van hoofdberoep is dat minstens 50% van de inkomsten uit journalistieke werkzaamheden wordt gegenereerd en/of dat je daaraan minstens 50 % van je tijd besteedt.

NVJ Academy 
De NVJ en de FF gaan ook samenwerken op het gebied van het onderhouden van vakkennis, cursussen en trainingen. Daarom wordt het opleidingsinstituut voor media-professionals, de NVJ Academy ook opengesteld voor leden van de FF en worden er ook speciale trainingstrajecten ontwikkeld voor fotografen.
Leden van de NVJ en de FF ontvangen minimaal 30% korting op alle cursussen en trainingen.

Villamedia
De best bezochte vaknieuwssite voor mediaprofessionals www.villamedia.nl, en het vakblad Villamedia magazine besteden met vier specials in een oplage van 10.000 exemplaren in 2014 aandacht aan de wereld van de professionele fotograaf. De eerste special betreft een speciale editie met foto’s van alle winnaars van de Zilveren Camera 2013.
De intentie is dat alle leden van de FF deze specials als onderdeel van hun lidmaatschap ontvangen.

www.fotografenfederatie.nl

www.nvj.nl