Fotografenfederatie: stap NVF verzwakt positie fotografen

De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) stapt per 1 november uit de FotografenFederatie. De NVF, dertig jaar geleden een van de oprichters van de Federatie, vindt deelname in deze koepel van vakverenigingen niet langer zinvol.
In een persbericht legt de FotografenFederatie uit waarom de koepel de beslissing van de NVF betreurt: ‘Het verbreken van de samenwerking in de FotografenFederatie heeft tot gevolg dat er geen enkele organisatie meer is die – waar nodig – kan spreken namens alle fotografen in ons land. Het bieden van die mogelijkheid is het eerste en belangrijkste doel van de Federatie, en het verbreken van die eenheid leidt zonder meer tot een verzwakking van de positie van de fotografie en de fotografen in Nederland. De stemmen van twee rivaliserende groepen zullen nooit zo krachtig klinken als de stem van alle fotografen tezamen.’

De Federatie vindt de stap ‘onbegrijpelijk’, zo schrijft bestuursvoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger in een brief aan de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, waarvan de NVF een sectie vormt. Wolffensperger geeft aan dat zijn verbazing het grootst is over het feit dat NVF-voorzitter Cees van Alten ‘met gepast enthousiasme heeft geparticipeerd in het bestuur van de Federatie (…) zonder enige indicatie dat hier zaken aan de orde waren die voor de NVF reden tot afhaken zouden kunnen zijn’.

NVF-voorzitter Van Alten: ‘Wij zijn met iedereen solidair. Waar het om gaat is dat de FotografenFederatie zich steeds meer als belangenbehartiger van de aangesloten clubs opwerpt. En voor die belangenbehartiging – auteursrechten, verzekeringen, maar ook werken in het buitenland – hebben wij als fotojournalisten voor de NVJ gekozen. Wat niet wegneemt dat wie graag op heel goede voet willen blijven met andere organisaties.’

De FotografenFederatie wordt vanaf 1 november gevormd door de BFN, de GKf, SVFN en PANL.

Blijkens Wolffenspergers brief spelen bij de NVF de argumenten ‘overlappende werking’ en ‘concurrerende werking’ een rol bij het besluit van de NVF. Wolffensperger: ‘In het bestuur van de Federatie is gesproken over accenten voor de toekomst, en als zodanig zijn genoemd: belangenbehartiging, het creëren van een plaats voor ontmoeting en overleg tussen fotografen van verschillende verenigingen, en het aanbieden van diensten aan alle fotografen. Met dat laatste is niet bedoeld dat de Federatie een eigen winkel gaat opzetten, maar dat gekeken zou moeten worden naar wat de verschillende verenigingen aan diensten aanbieden, om te bezien of de dienstverlening niet kan worden uitgebreid tot alle fotografen tegen wellicht lagere kosten. Zo kunnen wij ons voorstellen dat de Federatie, eventueel in nauwe samenwerking met een aantal zusterverenigingen waaronder de NVJ, dit najaar een goede en zo gunstig mogelijke ziektekostenverzekering voor alle leden organiseert, opdat alle fotografen daarvan kunnen profiteren. Ook hier geldt: solidariteit levert iets op.’

Lees de brief die Van Alten over deze kwestie aan de NVF-leden heeft geschreven: NVF verlaat FotografenFederatie

PhotoQ op 23 maart 2003: NVF stapt uit Burafo