FotografenFederatie vernieuwt algemene voorwaarden

Bij de rechtbank van Amsterdam zijn de vernieuwde voorwaarden van de FotografenFederatie gedeponeerd onder nummer 84/2011. In overleg met de achterban is gekeken waar de voorgaande voorwaarden niet meer voldeden, zo meldt de federatie. Hieruit bleek dat met name op technische aspecten er een aantal onderdelen verouderd was ten opzichte van 2005. Zo stonden er in diverse rubrieken nog beelddragers die nu niet meer in gebruik zijn en zijn er aanpassingen gedaan die in de overgang van analoog naar digitaal nog niet waren doorgevoerd.
De brief van directeur Lars Boering van de FotografenFederatie meldt verder:

‘Op dit vlak is advies gevraagd en op basis van het resultaat zijn een aantal rubrieken verdwenen en een aantal aangepast. Wij bedanken in het bijzonder Eduard de Kam voor zijn advies.’

‘Juridisch gezien voldoen de voorwaarden nog altijd aan de huidige stand van zaken. Wel is duidelijk dat met het aanpassen van de auteurscontractenwet, die dit najaar op de politieke agenda staat, er verdere aanpassingen noodzakelijk zullen zijn. De FotografenFederatie is van mening dat we daar nu niet op wachten en heeft in overleg met de fotografen verenigingen en de juridische diensten de technische wijzigingen vast doorgevoerd.
In 2012 zal de FotografenFederatie bij aanpassingen van de auteurscontractenwet opnieuw in overleg treden. Gezien de te verwachten verbeteringen voor fotografen in deze wet zullen de juridische aanpassingen in de voorwaarden deze positieverbetering nog sterker tot uiting brengen.’

‘De FotografenFederatie stimuleert het gebruik van de voorwaarden onder alle professionele fotografen omdat het de beroepsgroep hiermee een instrument heeft gegeven die de hele beroepskolom sterker maakt.
De grote druk die in de huidige tijdsgeest op het auteursrecht staat, maakt het hanteren van de Algemene voorwaarden van de FotografenFederatie van een nog groter belang. Het waarborgt voor de fotografen een sterkere positie ten opzicht van de opdrachtgever en het regelt op een heldere en eenvoudige manier de onderlinge afspraken. Daar waar de opdrachtgever en de opdrachtnemer willen afwijken is het eenvoudig om de uitzonderingen met elkaar vast te leggen.
Fotografen die de voorwaarden op de juiste manier hanteren (overhandigen vooraf) staan, indien het tot juridische strijd komt, altijd sterker. De diepe worteling in de rechtspraak maakt het tot een zeer waardevol instrument in zijn of haar beroepspraktijk. Dat rechters soms zelfs terugvallen op de voorwaarden, zonder dat die zijn overeengekomen tussen partijen accentueert deze stevige positie op juridisch gebied nog meer. ‘


Download de nieuwe algemene voorwaarden van de FotografenFederatie