Fotografenfederatie zoekt directeur

De Fotografenfederatie is op zoek naar een nieuwe directeur. Na een periode van overleg tussen de verschillende vakverenigingen die zijn aangesloten bij de federatie is besloten deze koepelorganisatie een belangrijkere rol te gaan laten spelen.
Hieronder de tekst van de advertenie van de Fotografenfederatie:

De FotografenFederatie is het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen voor fotografen in ons land. De Federatie heeft de ambitie te gaan functioneren als kenniscentrum voor de fotografie. Een platform voor discussie, uitwisseling en onderzoek op allerlei terreinen die de fotografie raken.

Om die ambities waar te maken zoeken de FotografenFederatie en Burafo (de stichting tot bescherming en handhaving van foto-auteursrechten)


een directeur (3/5)

De directeur beschikt over relevante kennis van de dagelijkse praktijk van de fotografie in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder. De directeur doet, gevraagd en ongevraagd, voorstellen voor het beleid van het bestuur, en voert vervolgens dat beleid uit. De directeur geeft leiding aan de totstandkoming van het kenniscentrum. En bouwt een netwerk van contacten met alle relevante organisaties en instituties (op het terrein van overheid, politiek, scholing, musea, archieven enzovoorts).

En de directeur is verantwoordelijk voor de zakelijke en financiële toekomst van de federatie, met name de toekomstige inkomstenbronnen.

De directeur werkt in een klein team van medewerkers, en legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur.

De aanstelling zal, na de gebruikelijke proefperiode, plaatsvinden voor een periode van 1 jaar. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. De Federatie houdt kantoor in Amsterdam.

Sollicitaties kunnen voor uiterlijk 27 november 2009 bijvoorkeur per email worden gericht aan het bestuur van de FotografenFederatie en gestuurd aan: sollicitatie@fotografenfederatie.nl

Voor nadere informatie over deze functie kunt U telefonisch contact opnemen met Roel Sandvoort, 06 20494899 of 020 5306070.