Fotografie en schilderkunst thema van Fotomuseum magazine

In het eind vorige maand verschenen nieuwe nummer van het FotoMuseum Magazine wordt in een uitgebreid dossier stilgestaan bij de verhouding tussen fotografie en schilderkunst. Voor iedereen die verder wil gaan waar de Luie-Schilders-discussie van twee jaar geleden ophield bieden de bijdragen nieuwe inzichten.
Het magazine is een uitgave van het Fotomuseum in Antwerpen. Het verschijnt eens per vier maanden in een oplage van 2500 exemplaren onder hoofdredacteurschap van Inge Henneman.

Het dossier ‘… al de rest is schilderkunst’ bevat onder meer artikelen over de polaroidschetsen van Luc Tuymans, de digitale uitvergrotingen van Thomas Ruff en de directe invloed van foto’s van Eadweard Muybridge op schilderijen van Francis Bacon. Eindredacteur Erik Eelbode verzorgt een lijst van boeken over de verhouding schilderkunst-fotografie.

• Het magazine kan worden besteld bij het Fotomuseum Antwerpen