‘Fotografie verwerft plek in geschiedschrijving’

Martijn Kleppe en Henri Beunders beschrijven in een artikel in het blad Groninek de ontwikkeling van het toenemend gebruik van afbeeldingen in het geschiedenisonderwijs en de historische wetenschap. Er was een tijd dat afbeeldingen niet zo belangrijk werden gevonden. Tegenwoordig is dat wel anders.
Kleppe en Beunders beginnen hun verhaal aldus:
‘Historici en beeldmateriaal gaan niet samen. Dat was een van de conclusies van het themanummer ‘Fotografie en Geschiedenis. De foto als historische bron’ van Groniek uit 1991. Nu, twintig jaar later, is het tijd voor een nieuw overzicht. Nog steeds worden afbeeldingen vaker als ‘plaatje bij een praatje’ gebruikt en niet als bron van onderzoek, maar geleidelijk verwerft de fotografie wel degelijk een plek in de historische wetenschap.’

Lees het hele verhaal in pdf: Een plaatje bij een praatje of bron van onderzoek?

Meer in Groniek nr 187: Kracht van het beeld