Fotografisch Geheugen gewijd aan daguerreotypie

Fotografisch geheugen, het blad van het Nederlands Fotogenootschap, duikt in het zojuist verschenen nummer 62 diep in de geschiedenis met het thema ‘vroege fotografie’. Wie de media een beetje volgt zal dat niet verbazen: vroege fotografie is hot, aldus het persbericht. Met name de daguerreotypie stond de afgelopen weken regelmatig in de belangstelling, met onder meer de vondst van de oudstbekende Nederlandse foto en de oudstbekende Surinaamse foto.
Het bericht vervolgt:

De daguerreotypie staat dan ook centraal in dit nummer van het tijdschrift van het Nederlands Fotogenootschap. Het is de eerste keer dat een nummer van dit blad vrijwel geheel is gewijd aan een enkel procedé. Het bevat artikelen over onder meer over beide bovengenoemde foto’s, maar ook over de tentoonstellingen van daguerreotypieën bij Huis Marseille en in het Nederlands Fotomuseum, alsmede over de nieuwe database voor daguerreotypieën, de Daguerreobase. Daarnaast is er natuurlijk nog meer daguerreotypisch en anderszins vroegfotografisch te beleven in deze meest actuele aflevering van Fotografisch geheugen. Onmisbare kost derhalve voor de echte fotografieliefhebber.

www.fotogenootschap.nl