FotoMuseum Antwerpen krijgt 120 kubieke meter archief

Op 20 juni vindt de fysieke overdracht plaats van het fotoarchief van de Gazet van Antwerpen naar het FotoMuseum. Het FotoMuseum zal instaan voor de inventarisatie, de bewaring, de digitalisering en de ontsluiting van dit indrukwekkende fotoarchief, alles samen om en bij de 120 kubieke meter.
Het museum:
‘In 2005 werd een protocolakkoord goedgekeurd omtrent de overdracht van het fotoarchief van Gazet van Antwerpen naar het FotoMuseum. (…) Dit archief is voor het FotoMuseum een belangrijke aanwinst. Niet alleen omdat de vele tienduizenden foto’s een rijk en divers beeld van 80 jaar België schetsen, maar ook omdat het een boeiend overzicht geeft van een sterk evoluerende persfotografie en meteen een belangrijke lacune vult in de collectie van het FotoMuseum. Tegelijk is het voor Gazet van Antwerpen een manier om haar fotoverzameling een betere toekomst te bieden en de levensduur van de fotoverzameling aanzienlijk te verlengen.’

www.fotomuseum.be