Fotomuseum Antwerpen publiceert campagnebeeld

De gerenommeerde modefotograaf Marc Lagrange maakte het nieuwe campagnebeeld voor het FotoMuseum Antwerpen. Het beeld is geïnspireerd op een scène uit de film ‘Blow Up’ van Michelangelo Antonioni. De skyline van Antwerpen werd gefotografeerd vanuit de 20ste verdieping van de Panorama Tower in de Schelde-stad. Dit beeld gaat het Fotomuseum volgend jaar gebruiken in haar externe communcatie.
In een begeleidende tekst meldt het museum:

‘Sinds maart 2004 is het vernieuwde FotoMuseum Provincie Antwerpen geopend. Na een sluiting van ongeveer drie jaar werd onder leiding van directeur-conservator Christoph Ruys niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuw beleid op de sporen gezet. Kenmerkend voor dit beleid zijn niet alleen de belangrijke, maar tevens voor de hand liggende museale activiteiten voor een FotoMuseum (verwerven, bestuderen, archiveren en ontsluiten), ook initiatieven als portfoliokijkdagen, expertisedagen, filmvertoningen, lezingen en het eigen FotoMuseum Magazine behoren tot het vaste activiteitenaanbod.
Het FotoMuseum brengt zowel monografische als thematische tentoonstellingsprojecten. Met solotentoonstellingen van onder meer William Klein, Henry Bond, Anton Corbijn, Paul Seawright, Roger Ballen en Carl De Keyzer hoopt het FotoMuseum de diversiteit van het fotografisch beeld te beklemtonen, aangevuld met thematische tentoonstellingen zoals Short Stories – Narrative aspects of contemporary photography, The Flip Book Show en Tunnel Vision. In het najaar van 2005 opende het FotoMuseum de laatste, nieuwe tentoonstellingszaal, speciaal ingericht voor tentoonstellingen waarin fotografie, film en nieuwe media met elkaar in contact komen. Op die manier biedt het FotoMuseum niet alleen een blik op het verleden (collectiepresentatie) en het heden (thematische en monografische tentoonstellingen), maar ook op de toekomst!’

‘Het FotoMuseum kiest bewust niet voor een permanente opstelling van de eigen collectie. In de nieuwe museumopstelling, die om de vier maanden wordt gewisseld, wordt fotografie getoond als een medium in een brede sociale en culturele context. Naast artistieke foto’s is er ook plaats voor journalistieke, wetenschappelijke, documentaire en modefotografie, collecties van verenigingen, familiefoto’s, prentbriefkaarten en reclamefoto’s. Hierdoor krijgt de collectie vanuit actueel perspectief de nodige zuurstof.’

Fotomuseum Antwerpen