Fotoprotest tegen plannen auteursrecht GroenLinks

Vandaag hebben de directies van het Maria Austria Instituut, Nederlands Foto Museum, Spaarnestad Photo en Hollandse Hoogte een brief gestuurd aan het bestuur van GroenLinks om hun verontrusting uit te spreken over een passage in het concept verkiezingsprogramma van die partij.
Hieronder de brief, gericht aan de partijvoorzitter:

Geachte heer Henk Nijhoff,

Met verbazing hebben wij kennis genomen van een passage in het onlangs door uw partij geopenbaarde verkiezingsprogramma.

Onder de slagzin Digitale vrijheid komt u op voor het recht om informatie te delen. Dat vinden ook wij een gezond standpunt. Het principe van ‘’free flow of information’’ hoort immers bij de moderne maatschappij. Monopolie op kennis en informatie vinden wij ook uit den boze.

Maar vervolgens koppelt u dat beginsel aan het afschaffen van het auteursrecht. Althans, u wilt de termijn van het auteursrecht inkorten tot 10 jaar. Terwijl op dit moment auteursrechten over de hele wereld pas zeventig jaar na de dood van de auteursrechthebbende vervallen.

Fotografen leven van auteursrecht en beheren dat meestal zelf. Dat recht beschermt hen tegen de willekeur van grote, kapitaalkrachtige organisaties als uitgevers, overheden en bedrijven. Met het auteursrecht in de hand kan een fotograaf in ieder geval een fatsoenlijke betaling afdwingen, maar kan hij ook opkomen voor het recht zijn naam te vermelden of te voorkomen dat zijn werk verminkt wordt.

Wij – musea, archieven en fotopersbureau’s – vertegenwoordigen samen duizenden fotografen en hun nabestaanden. Wij exploiteren hun foto’s om fotografen een inkomen te bezorgen. Daarnaast bewaren wij het cultureel en historisch waardevolle werk van vele generaties fotografen en maken dat voor het publiek toegankelijk. Dat kunnen we doen omdat door de uitoefening van het auteursrecht voor het gebruik van een foto wordt betaald en daarmee deels het beheer van deze archieven wordt gerealiseerd. Als het auteursrecht al na tien jaar vervalt en daarmee de revenuen voor het gebruik van foto’s wegvalt, ontneemt u genoemde instellingen ook de prikkel en de financiële bron hun werk voor het nageslacht te bewaren.

In uw verkiezingsprogramma werpt u de maker nog genereus een aalmoes toe: Auteurs mogen zelf hun rechten exploiteren of afstaan aan het publieke domein. Maar na tien jaar na het moment waarop zij een foto maakten, staan ze wel met lege handen.
Wij gaan er van uit dat u zich niet heeft gerealiseerd wat de consequenties van uw plannen zijn. Als dat wel zo is dan ontneemt u een grote groep kunstenaars, fotografen, filmers en auteurs hun recht om op eerlijke wijze hun geld te verdienen.
Als u naar aanleiding van deze brief nog nader van gedachten wilt wisselen, zijn wij daar zeker toe bereid.

Met vriendelijke groet,

Roel Sandvoort

Namens:
Adriaan Elligens, directeur Maria Austria Instituut, Amsterdam
Ruud Visschedijk, directeur Nederland Foto Museum, Rotterdam
Peter van den Doel, directeur Spaarnestad Photo, Haarlem
Louis Zaal & Roel Sandvoort, directie fotobureau Hollandse Hoogte, Amsterdam

Eerder schreef het Platform Makers een open brief, met als ondertekenaars onder meer Ellie Speet, Geert van Kesteren en Kadir van Lohuizen:
GroenLinks gedraagt zich als Piratenpartij

(Het Platform Makers is een samenwerkingsverband van belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers.)

GroenLinks: notitie Auteursrecht