Foto’s helpen bij behandeling in psychiatrie

Sinds enkele jaren wordt in de psychiatrische verpleging in Nederland gebruik gemaakt van foto’s als hulpmiddel voor patiënten om herinneringen op te roepen en gevoelens te uiten.
Waar woorden vaak geen uitkomst bieden, doen foto’s dat wel. In de Volkskrant van zaterdag lazen we dat patiënten wordt gevraagd om foto’s te maken. Daarna worden de beelden in een groep besproken en wordt een selectie gemaakt voor een expositie in de betreffende instelling.

De Volkskrant: ‘Patiënten openbaarden verhalen die ze nooit eerder hadden kunnen of durven vertellen, soms tot verbazing van behandeleaars en lotgenoten.’

De methode is ontwikkeld en geboekstaafd door Jan Sitvast. Het boek ‘Fotografie als verpleegkundige interventie’ is verschenen bij uitgeverij Kavanah.

• Kavanah: Fotografie als verpleegkundige interventie