Foto’s Oorthuys in Jakarta

Op 30 augustus is in het Museum Nasional in Jakarta onder grote belangstelling de fototentoonstelling ‘Photo and National Identity’ geopend. Belangrijk onderdeel van deze tentoonstelling is een vijftigtal foto’s van Cas Oorthuys afkomstig uit de collectie van het Nederlands fotomuseum. Het zijn foto’s die Oorthuys maakte voor zijn boek Een Staat in Wording. De tentoonstelling is onderdeel van het fotofestival ‘FOTO.ID, 60 Years of Indonesian Independance’.
Oorthuys reisde in de periode van januari tot en met maart 1947 door Indonesië in opdracht van ABC-Press en Uitgeverij Contact. Hij werd op zijn reis door Java en Borneo vergezeld door de onderwijskundige Albert de la Court.

De foto’s die Oorthuys op zijn reis door Indonesië maakte werden in juli 1947 gepubliceerd in het boek Een Staat in Wording, dat een pleidooi was voor een vreedzame oplossing van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het is bijzonder dat zijn werk nu, zestig jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië, in Jakarta is te zien.

Samensteller Firman Ichsan ziet het werk van Oorthuys als een voorbeeld voor vele jonge Indonesische fotografen.
Naast het werk van Oorthuys zijn in het Museum Nasional ook foto’s van Alex en Frans Mendur te zien die in 1946 het persagentschap Ipphos oprichtten. Tevens worden foto’s geëxposeerd van jonge Indonesische fotografen die zich door Oorthuys en de gebroeders Mendur hebben laten inspireren.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met steun van het Erasmushuis in Jakarta en is tot 14 september in het Museum Nasional te zien.