Foto’s van ‘Apenproces’ duiken na tachtig jaar op

Het Smithsonian Instituut in de Verenigde Staten maakte vorige week bekend dat de historicus Marcel C. LaFollette zestig niet eerder gepubliceerde foto’s van een beroemde rechtzaak heeft teruggevonden.
Tachtig jaar geleden diende in Dayton in de Amerikaanse staat Tennessee het proefproces tegen de vierentwintigjarige leraar biologie John T. Scopes.
De wet van Tennesse verbood ‘elke theorie die niet overeenkwam met het verhaal van de goddelijke schepping van de mens zoals de bijbel dat onderwijst’. De zaak ging de geschiedenis in als ‘The Monkey Trial’.
Scopes werd verdedigd door Clarence Darrow, één van de bekendste advocaten uit die tijd. Een deel van zijn dialoog met de aanklager William Jennings Bryan is bewaard gebleven voor de geschiedenis. Darrow wilde aantonen dat Bryan wetenschappelijke bewijzen negeerde.
Bryan: ‘Ik denk niet na over zaken waarover ik niet nadenk.’
‘Denkt u na over zaken waarover u nadenkt’, vroeg Darrow daarop.
‘Nou,’ antwoordde Bryan, ‘soms.’
Na acht minuten overleg besloot de jury dat Scopes schuldig was en hij werd veroordeeld tot een boete van honderd dollar.
Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een jaar later het vonnis op basis van een formaliteit nietig verklaard.
Vele jaren later verklaarde Scopes dat, als gevolg van dit proces, wetgeving die de academische vrijheid beperkte definitief voorbij is. Tennessee heeft echter pas in 1967 de wet op dit punt aangepast en het debat over het onderwijs van de evolutietheorie duurt voort.
De teruggevonden foto’s voorzien volgens de archivaris Ellen Alers in ‘een unieke, informele en menselijker zienswijze, die deze zaak verlevendigd’.

Foto’s en meer informatie over ‘The Monkey Trial’:www.siarchives.si.edu/research/scopes.html