Frank van der Stok docent Rietveld

Frank van der Stok is benoemd tot (hoofd)docent/ coördinator van de afdeling fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Hij volgt Paul Kooiker op die afgelopen september als opvolger van Willem van Zoetendaal was aangesteld.
Van der Stok is formeel op 1 april begonnen aan de Rietveld, maar is nu vooral nog druk met het afronden van zijn coördinatie-taken aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten KABK in Den Haag. Hoewel hij met plezier werkte in Den Haag is hij blij met de overstap naar de Rietveld, omdat die opleiding zich richt op autonome fotografie. Het is een baan voor twee dagen per week.

De KABK is vanouds een op journalistiek en reclame gerichte foto-opleiding. De laatste vijf jaren was er wel een neiging in de richting van autonoom, maar zeker vanaf dit studiejaar is er onder invloed van Bas Vroege weer duidelijk gekozen voor redactionele en wervende fotografie. Daartoe zijn ook fotojournalisten als Bert Verhoeff, Michael Kooren en Serge Ligtenberg en art director Sabine Verschueren (Carp, Avenue) aan de opleiding verbonden.

Van der Stok beleeft het grootste plezier aan autonome fotografie. Hij was stafmedewerker van galerie Fotomania, een non-profit organisatie die eerst in Leiden (1985-1988) en later in Rotterdam (1989-1999) naam maakte; medesamensteller van FotoFestival Naarden in 1997, projectmedewerker bij het Nederlands Foto Archief en de afgelopen vier jaar agent bij Solar Initiative, een ontwerp- en fotoagentschap dat naam maakte met de toepassing van autonome fotografie in reclame en andere communicatie. Van der Stok haalde fotografen als Elspeth Diederix, Juul Hondius en Henk Wildschut naar Solar. Van der Stok werkt er niet meer, maar bereidt wel nog een tentoonstelling met Solar-werk voor ten behoeve van een expositie, Section One, in het Fotomuseum Den Haag komende zomer.

De foto-opleiding aan de Rietveld is qua studentenaantal overzichtelijker dan de KABK: 38 tegenover 130, beide over een periode van vier studiejaren. De andere fotografie-docenten aan de Rietveld zijn Johannes Schwartz, Saskia Janssen, Anneleen Louwes, Leo Divendal, Frido Troost en Fiona Tan.

Van der Stok is geen fotograaf. ‘Maar het spreken met fotografen over hun werk gaat me goed af.’ Met het bekend maken van plannen voor de Rietveld wil hij nog even wachten: ‘De studenten en docenten zijn nu nog druk bezig met bij voorbeeld het afronden van het eerste vakjaar of hun eindexamen. Daar wil ik me nadrukkelijk niet mee bemoeien. In september ga ik vol aan de slag.’