Free Eye Magazine uit de markt

Het chique foto-kwartaalblad Free Eye Magazine verschijnt niet meer. De oorzaak is een combinatie van financiële problemen en verschil in visie tussen de eigenaren/uitgevers.
In augustus verliet hoofdredactrice Susan Zadeh de Free Eye BV met medeneming van de inhoud van het te verschijnen vierde nummer van het groot formaat blad (ruim 140 pagina’s voor 22 euro), dat zich vooral richt op kunstzinnige fotografie en Nederlandse fotografen een etalage voor het buitenland wil bieden. Zadeh wilde het nieuwe nummer op eigen titel uitgeven.

Half september verbood de president van de rechtbank in Amsterdam Zadeh de publicatie van het nieuwe nummer voor zes maanden in een kort geding dat was aangespannen door voormalig collega-directeur Jean Paul Commandeur.

De president heeft met het verbod een rustperiode gecreëerd om betrokkenen de kans te geven de diverse problemen op te lossen. Belangrijkste is vooralsnog de beteugeling van financiële lasten. Zo is een aantal auteurs van het blad nog niet betaald voor bijdragen.