Frits Gierstberg eerste hoogleraar fotografie

Frits Gierstberg is per 1 januari 2006 benoemd tot ‘Bijzonder Hoogleraar Fotografie, in het bijzonder de sociaal-historische en documentaire aspecten’ aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is daarmee de eerste hoogleraar die aan een Nederlandse universiteit fotografie als vakgebied heeft.
Deze leerstoel aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) is ingesteld op initiatief van het Nederlands fotomuseum in Rotterdam. Hiermee wil het museum een impuls geven aan het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis en de geschiedenis van de fotografie in Nederland. De aanstelling geldt voor één dag in de week. Gierstberg is nu Hoofd Tentoonstellingen bij het Nederlands fotomuseum.

Ook aan de universiteit van Leiden wordt naar verwachting binnenkort een hoogleraar fotografie benoemd.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Nederlands fotomuseum zien de leerstoel als een uitgelezen kans om op internationaal niveau onderzoek uit te voeren. Het fotomuseum en de universiteit worden partners in het ontwikkelen van presentaties, publicaties en debatten waarin de resultaten van dat onderzoek centraal staan. Zij gaan samenwerken op het terrein van onderzoek en onderwijs. In de komende vier jaar ontwikkelt het fotomuseum zich als het kenniscentrum van de fotografie in Nederland, waarbij veel aandacht wordt besteed aan reflectie en debat.

De aanwezigheid in Rotterdam van andere culturele instellingen die zich met beeld bezighouden, zoals het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR), V2_Organisatie en het Dutch Electronic Art Festival (DEAF), vergroot de mogelijkheden om de ambities met de leerstoel verder vorm te geven.

De leeropdracht richt zich niet alleen op de betekenis van de fotografie voor de kunst- en museumwereld, maar vooral ook op meer onderbelichte kanten, zoals de rol van fotografie in een wereld die steeds sterker door de media wordt beheerst en met beelden communiceert. Voorbeelden van onderwerpen die onderzocht gaan worden zijn de relatie tussen fotografie, film, televisie, internet en de public relations en de commercie. Daarin spelen ook de fototentoonstelling en het fotoboek een rol.

Het werk van de nieuwe bijzonder hoogleraar sluit aan op het onderwijs in de masteropleiding Media en Journalistiek. De colleges passen goed bij de curricula van de andere opleidingen, zoals de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen, de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen en de bacheloropleiding Geschiedenis.

Drs F.P.J. Gierstberg (1959) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit Leiden. In de periode van 1993 tot 2003 werkte hij als Hoofd tentoonstellingen bij het Nederlands Foto Instituut, waar hij vele internationale tentoonstellingen over fotografie organiseerde alsmede symposia, lezingen en debatten. Enkele door hem samengestelde tentoonstellingen en catalogi zijn Conditions Humaines, Portraits Intimes (Montreal, 1999), STILL/MOVING (Kioto, 2000), Surface, hedendaagse fotografie, video en schilderkunst uit Japan (Rotterdam, 2001) en Experience. The Media Rat Race (Rotterdam, 2003). In 2000 was hij artistiek directeur van de Foto Biennale Rotterdam en samensteller van de bijbehorende publicatie Positions Attitudes Actions. Engagement in de fotografie. Met Warna Oosterbaan publiceerde hij de bundel De plaatjesmaatschappij, essay’s over beeldcultuur (2002). Hij is redactielid van onder meer de Monografieën Nederlandse Fotografen, van Dutch Eyes, A Critical History of Photography in the Netherlands, de Bibliotheek van de fotografie en van de Stichting Kunstpublicaties Rotterdam. Artikelen over fotografie van zijn hand verschenen in internationale publicaties.

• Lees het voor de leerstoel aan de EUR geschreven structuurrapport (7 pagina’s pdf)


• Reageren? Mail PhotoQ.