Fusie Tropenmuseum, Afrika Museum en Rijksmuseum Volkenkunde

Op 3 april is in bijzijn van minister Bussemaker en stakeholders uit de culturele wereld bekend gemaakt dat het Tropenmuseum in Amsterdam, Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en Afrika Museum in Berg en Dal gefuseerd zijn tot het Nationaal Museum van Wereldculturen. Door de financiële toezeggingen van de minister van Cultuur en de minister van Buitenlandse handel & Ontwikkelingssamenwerking in de zomer van 2013, kwamen de plannen voor een fusie in een stroomversnelling, aldus een persbericht. Het nieuwe nationale museum houdt drie locaties en blijft de  namen Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde voeren.

Het bericht vervolgt:
Omdat ten gevolge van stevige overheidsbezuinigingen al in 2012 en 2013 gereorganiseerd is, worden geen gedwongen ontslagen verwacht als gevolg van de fusie. De centrale back office van het Nationaal Museum van Wereldculturen is in Leiden. Het nieuwe museum behoudt de drie huidige publieksmerken en locaties in Amsterdam, Leiden en Berg en Dal. Stijn Schoonderwoerd, sinds juni 2012 algemeen directeur van Rijksmuseum Volkenkunde, is de directeur/bestuurder.

De fusie is de voortzetting van de steeds nauwere samenwerking die de volkenkundige musea de afgelopen jaren in de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN) gestalte hebben gegeven. Het digitaal ontsluiten van de volledige volkenkundige collecties en het gezamenlijke aankoopfonds (opgezet met steun van het Mondriaanfonds) zijn hier voorbeelden van.

De drie musea versterken elkaar aanzienlijk op het terrein van publieksbereik, educatie, wetenschappelijk onderzoek, internationale samenwerking en ondernemerschap. Het museum beheert een collectie van zo’n 400.000 objecten, die behoort tot de wereldtop. Wat publieksbereik betreft behoort het museum tot de top 10 van de Nederlandse musea, met potentie om te groeien. Ook het uitgebreide internationale netwerk wordt door de bundeling van krachten alleen maar versterkt. Het Nationaal Museum van Wereldculturen bundelt de activiteiten in een nieuw op te richten Research Centre for Material Culture, dat eveneens in Leiden wordt gehuisvest.

De missie van het nieuwe museum is onverminderd actueel: bijdragen tot een open blik op de wereld. De komende jaren zal daartoe in samenwerking met het publiek, culturele, maatschappelijke en commerciële partners gewerkt worden aan spraakmakende en aansprekende tentoonstellingen, educatieve programma’s, wetenschappelijk onderzoek en publieksprogramma’s.