Galeries.nl verliest rechtszaak over plaatsing foto

De veelbezochte kunstwebsite Galeries.nl is veroordeeld tot een schadevergoeding vanwege het zonder toestemming en naamsvermelding plaatsen van een foto.
Het betreft een foto van Peter van Rijswijk, die in opdracht van Wieteke van Dort foto’s van haar kunstwerken had gemaakt. Via Van Dort’s galerie kwam de foto bij Galeries.nl terecht.

Omdat de foto in drie formaten op drie (sub-)sites was geplaatst, claimde Van Rijswijk negen keer het gebruikelijke tarief uit de richtprijzen van de Fotografenfederatie, totaal negenduizend euro.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de provider uiteindelijk tot een schadevergoeding van negenhonderd euro. Daarnaast moet Galeries.nl de proceskosten, duizend euro, betalen.

De aanklacht van de fotograaf bleek al een enorme tegenslag voor de kunstsite, omdat zij zich genoodzaakt achtten 30.000 foto’s te blokkeren en voortaan bij elk beeld vrijwaring van de auteursrechten te vragen.

• Zie ook het eerdere bericht op Photoq: Kunstsite aangeklaagd door fotograaf