Gebruiker van foto dient fotograaf te achterhalen

Eerder was uit jurisprudentie al het uitgangspunt af te leiden dat er een zekere onderzoeksplicht rust op degene die materiaal gebruikt dat mogelijk auteursrechtelijk beschermd is. De uitspraak hierna is dan ook niet volledig nieuw, maar gaat wel over een interessant en actueel onderwerp.

Eerder schreef ik in deze rubriek al dat niet alles wat ‘op Google staat’ vrij van rechten is. De rechtbank Overijssel oordeelde op 24 februari 2015 over een onderwerp dat daaraan raakt, namelijk dat wanneer een foto door één persoon of bedrijf wordt gebruikt, dit nog niet wil zeggen dat anderen daarvan ook gebruik mogen maken.

Ook niet of zelfs niet wanneer van die eerste gebruiker toestemming wordt verkregen. In dit geval had iemand gezien dat een Franse onderneming een fotocollage openbaar maakte en vervolgens toestemming verkregen van die onderneming om de collage op haar eigen website te zetten.

De fotograaf was haar onbekend en bleek later niets met de Franse onderneming te maken te hebben. Hij (of zijn vertegenwoordiger) had ook geen toestemming gegeven voor het gebruik.

Eenieder dient volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel uit te zoeken wie de auteursrechthebbende (in dit geval de fotograaf) is en van díegene toestemming te verkrijgen.

Het oordeel luidt als volgt:
‘Voorop wordt gesteld dat ook geen gebruik van een foto mag worden gemaakt, door deze bijvoorbeeld op een website te publiceren, als de gebruiker niet weet wie de fotograaf is. Anders gezegd: Wie niet weet wie de fotograaf is, mag de foto niet publiceren. De kantonrechter is van oordeel dat Meindersma had moeten onderzoeken of de publicatie van het Fotografisch Werk op haar website een inbreuk zou betekenen op het auteursrecht van de fotograaf die het Fotografisch Werk had gemaakt.’

Lees hier de uitspraak:
http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Ktr_%20Rechtbank%20Overijssel%2024%20februari%202015,%20IEF%2014706%20(Masterfile%20tegen%20Meindersma).pdf

Esther Mommers is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: Mommers@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 23).