Gedragscode voor natuurfotografen

Het tv- en radio-programma Vroege Vogels heeft een gedragscode opgesteld voor natuurfotografen. Het motto is ‘Gij zult niet verstoren’ en daaraan zijn tien regels verbonden. Achtergrond van de code is dat er – mede door de digitalisering – steeds meer mensen op botte wijze proberen mooie foto’s in de natuur te maken.
We citeren Vroege Vogels: ‘Natuurfotografen die vlinders in de koelkast stoppen, kikkers vastplakken, kroketten voeren aan vosjes, planten vertrappen, in bomen klimmen om dichtbij nesten te komen: alles lijkt te moeten kunnen voor de mooiste foto.’

De tien regels die het programma heeft opgesteld:

1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.

2. Vang of verontrust geen dieren

3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.

4. Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.

5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.

6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.

7. Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.

8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.

9. Betreed geen verboden terrein.

10. Laat geen afval achter.

Vroege Vogels ziet de regels niet als een wet van Meden en Perzen. Wie aanpassingen van de regels wil, is welkom om te reageren.

Meer achtrgrond: Vroege Vogels Fotocode