Genootschap hoofdredacteuren noemt fotografie twee maal in code

In de nieuwe ‘Code voor de Journalistiek’ die dezer dagen is gepubliceerd door het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren wordt twee keer specifiek over fotografie gesproken. Het gaat dan om de onderwerpen privacy en verdraaiïng van feiten.
De code is bedoeld voor journalisten, als een ethische leidraad over hoe het vak moet worden uitgeoefend. De nieuwe code vervangt die van 1995, vooral omdat door de ontwikkeling van online media een aantal aanpassingen nodig was.

Artikel 20 gaat over bescherming van het privé leven: ‘De journalist publiceert geen tekst of foto’s en zendt geen audio-opnames of beelden uit die zijn gemaakt van personen in privé-situaties zonder toestemming van de betrokkene, tenzij met de publicatie een groot maatschappelijk belang is gediend.’

In de toelichting op de code schrijft het Genootschap onder paragraaf VII over digitalisering: ‘Naar mate journalisten meer en meer gebruik maken van digitale technieken, wordt het voor consumenten van nieuws lastiger te doorgronden waaruit de bewerking bestond. Tekst kan worden gekopieerd (waardoor soms sprake kan zijn van plagiaat), foto’s en videomateriaal worden bewerkt (waarbij de waarheid soms geweld wordt aangedaan). Lezers, luisteraars en kijkers moeten kunnen weten waaruit de bewerking bestond, te meer omdat een kleine maar groeiende groep nieuwsconsumenten juist heel wel in staat is de digitale bewerking te doorgronden, ofwel omdat ze over dezelfde techniek beschikken, ofwel omdat ze toegang hebben tot het onbewerkte bronmateriaal.’

• De integrale code is te lezen bij De Journalist

• Reageren? Graag!Mail PhotoQ