Gierstberg onderzoekt status fotojournalist

In zijn functie van bijzonder hoogleraar fotografie heeft de de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten aan Frits Gierstberg gevraagd om een onderzoek te leiden naar de situatie waarin fotojournalisten zich bevinden.
Op de website Villamedia van de NVJ (waarvan de NVF een onderdeel vormt, valt te lezen: ‘De NVF acht een onderzoek nodig vanwege de grote verschuivingen in het medialand, die consequenties hebben voor fotojournalisten. Digitalisering, beperkte fotobudgetten en de opmars van de burgerjournalistiek kunnen een bedreiging vormen, maar mogelijk ook nieuwe kansen bieden. De NVF wil weten hoe de professionele fotojournalist op de ontwikkelingen reageert. Past hij zich aan of stopt hij met zijn werk? Het onderzoek richt zich op diens positie op de ‘markt’, maar wil ook kijken naar zijn rol in de democratische samenleving.’

Gierstberg krijgt bij het onderzoek ondersteuning van zijn vakgroep binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam, aldus de NVF. Maar dat is niet de enige instelling: ‘Alexander Pleijter, universitair docent communicatiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal de verwerking van alle statistische gegevens voor zijn rekening nemen.’ De resultaten moeten volgend voorjaar bekend zijn.

Eerder verrichtte de FotografenFederatie al een onderzoek naar de positie van beroepsfotografen.

Eerder op PhotoQ: Fotografen verdienen weinig en zijn slecht georganiseerd