GKf-Frits Gerritsenprijs 2013 voor Marloes Krijnen

De eerste GKf – Frits Gerritsenprijs gaat naar Marloes Krijnen, directeur van Foam en mede-initiatiefnemer van de fotografiebeurs Unseen. De GKf – Frits Gerritsenprijs bestaat uit een originele foto van Frits Gerritsen en een geldbedrag van 2500 euro. De GKf – Frits Gerritsenprijs gaat samen met een opdracht naar de winnaar. In overleg met de winnaar zal een activiteit worden georganiseerd waarbij relevante organisaties en fotografieopleidingen worden betrokken, zo lezen we in een persbericht.
Het bericht vervolgt:

Juryrapport
Marloes Krijnen krijgt de GKf Frits Gerritsenprijs als waardering voor haar enorme organisatorische talent dat ze al jaren inzet om fotografie een grotere maatschappelijke relevantie te geven. Ze was eerder directeur van World Press Photo. Deze organisatie kreeg onder haar leiding een bredere functie met master classes voor jonge fotografen en het openstellen van het netwerk van de organisatie voor fotografen uit niet-westerse landen. Ze vergrootte het bereik van World Press Photo tot meer dan honderd landen en heeft ervoor gezorgd dat Amsterdam de internationale hoofdstad van de fotojournalistiek werd.
Als founding director van Foam koos ze ook voor een internationale benadering, maar zag daarbij het lokale en nationale belang van fotografie niet over het hoofd. Ze was verantwoordelijk voor het opzetten van West Side Stories, een speciale projectlocatie in Amsterdam Nieuw-West waar fotografie-educatie en cultuurparticipatie centraal staan. Foam is onder haar leiding een brandpunt voor beeldenmakers- en liefhebbers geworden waar niemand binnen en buiten het vak omheen kan. Dit jaar kwam daar in Amsterdam de nieuwe jaarlijkse fotografiebeurs Unseen bij. De mede op haar initiatief georganiseerde, grootschalige, internationale beurs bereikte een zeer breed publiek en geeft een sterke impuls aan het ondernemersklimaat voor fotografie.

Opdracht
De GKf Frits Gerritsenprijs gaat met een opdracht naar de winnaar. In overleg met Marloes Krijnen is gekozen voor een denktank met jonge professionele beeldenmakers. Sterre Sprengers (28), Simone Engelen (24), Brigiet van der Berg (28), Nikki Brormann (28) en Ola Lanko (27) zullen op 10 januari 2013 bijeenkomen om een plan te smeden. Het thema is Enter/Toegang – Fotografie is van iedereen. Zij krijgen de opdracht om met een openbaar toegankelijk project het belang van fotografie voor de samenleving duidelijk te maken. Specifiek krijgen ze de opdracht om een opzichzelfstaand concept te ontwikkelen waarmee ze werk en ervaringen voortgekomen uit ‘West Side Stories’, onder de aandacht van een breed publiek brengen. Dit kan middels zowel nieuwe als oude media. Het team wordt begeleid door Marloes Krijnen en – mochten ze daarom vragen – door andere specialisten, maar krijgt verder totale autonomie. Het resultaat zal op donderdag 11 april gepresenteerd worden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op die avond zal ook de GKf Frits Gerritsenprijs aan Marloes Krijnen worden uitgereikt.

Achtergrond
De GKf is een beroepsvereniging van Nederlandse fotografen opgericht in 1945 door Cas Oorthuys, Eva Besnyo?, Carel Blazer, Ad Windig, Emmy Andriesse en anderen. Hun doelstelling was dat fotografie een belangrijke plek in de maatschappij zou veroveren en dat fotografen volwaardige gesprekspartners zouden worden van overheden en bedrijfsleven. De beroepsvereniging bestaat louter uit fotografen en telt tegenwoordig 230 leden.

Frits Gerritsen (1925-2011) was een veelzijdig fotograaf en prominent lid van de GKf, de beroepsvereniging van Nederlandse fotografen. Gerritsen bewoog zich met gemak door verschillende milieus en was daardoor een sleutelfiguur tussen velen, binnen en buiten het vak.
Met de GKf – Frits Gerritsenprijs wil de beroepsvereniging van fotografen aandacht geven aan die mensen en/of organisaties die met fotografie en/of fotografen een duidelijk maatschappelijk belang nastreven. De prijs is een gebaar van waardering vanuit de GKf aan een buitengewone professional of organisatie werkzaam met fotografie in binnen- of buitenland, die het gebruik van fotografie sociaal relevant weet te maken. De jury bestond uit de leden van de GKf die elk een enkele voordracht mochten doen en het bestuur dat daaruit een keuze maakte. Afgesproken werd dat er geen mededelingen worden gedaan over andere nominaties. De prijs kent e?e?n winnaar en geen verliezers.

De GKf – Frits Gerritsenprijs wordt ondersteund door de FotografenFederatie, een overkoepelend orgaan waarbinnen alle Nederlandse beroepsverenigingen van fotografen zijn verbonden.

www.gkf-fotografen.nl