GKf publiceert nieuwe geillustreerde ledenlijst

De beroepsvereniging van fotografen GKf heeft onlangs de nieuwe, rijk geïllustreerde, ledenlijst 2007 – 2008 ten doop gehouden.
De GKf bestaat inmiddels 52 jaar en groeit nog altijd, langzaam maar gestaag. De vereniging telt op dit moment 224 gewone, buitengewone, aspirant- en ereleden. De aangesloten fotografen vertegenwoordigen alle bekende genres, met misschien een zwaartepunt bij de documentaire fotografie. Ook het aantal leden dat zich wijdt aan autonome fotografie is groeiende.

De ledenlijst, die eens per twee jaar verschijnt, is met zijn 324 pagina’s dikker dan ooit en bevat een groot aantal foto’s in kleur en zwart wit. Honderzestig leden stellen zich in beeld en woord voor. Het Nederlands fotomuseum en het Maria Austria Instituut verzorgen zes fotografenpagina’s van overleden fotografen, die vroeger lid van de vereniging waren.

Fotografen die lid willen worden kunnen zich aanmelden voor ballotage. Ook aspirantleden worden voor toelating beoordeeld. De vereniging hoopt zo een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Politieke en maatschappelijke interesse zijn daarbij – in tegenstelling tot vroeger – geen factor meer. Voorzitter Tom Meerman verwijst in zijn inleiding naar de tekst van Taco Anema uit het jubileumboek van de vereninging. Anema stelt vast dat de eerste generatie GKf-fotografen zich verbond met de wederopbouw. de tweede zich engageerde met de minder fortuinlijken en de derde zich richtte op de innerlijke belevingswereld.

Twaalf jaar na publicatie vraagt Meerman zich af of er nu sprake is van een vierde generatie. Hij refereert aan de digitale revolutie en de internationalisering van het beeldenverkeer en merkt op dat ook het huidige tijdsgewricht behoefte heeft aan: ‘…bewuste en betrokken fotografen die in hun werk, soms ondanks hun werk, de ruimten tussen mensen kunnen vullen. Zulke mensen zijn altijd welkom bij de GKf.’

GKf-fotografen 2007 – 2008
Samenstellers: Kors van Bennekom, Manon Bruininga, Carolinde Grijsen, Gerrit Gerritsen, René Gerritsen, Lizet Kraal, Marcel Minnee, Marthein Smit, Hannes Wallrafen en Michiel Wijnbergh
Paperback, 324 pagina’s, met honderden foto’s in kleur en zwart-wit.
Uitgever: Veenman
isbn 978-90-8690-086-2
Te bestellen bij de GKf d.m.v. een storting van 22,50 euro (incl. porto), op giro 197.54.64 o.v.v. GKf Jaarboek. Naam en adres vermelden.
In de boekhandel te koop voor 19,95 euro

www.gkf-fotografen.nl