GKf stemt voor toetreding tot fusie-vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering van de GKf afgelopen vrijdag hebben de aanwezige leden vrijwel unaniem voor het fusieproces van de beroepsverenigingen gestemd. De vorming van de nieuwe beroepsvereniging Dutch Photographers is daarmee in de laatste fase gekomen, aldus Bas de Meijer.

In april stemden de leden van PANL en de SVFN tijdens hun algemene ledenvergaderingen al overduidelijk voor de nieuwe vereniging. Omdat het Masters Photographers Network MPN geen vereniging maar een stichting is, is in principe geen ledenvergadering nodig om mee te gaan in het fusieproces. Het bestuur van de MPN is uitermate enthousiast over de plannen en noemt de fusie ‘de meest logische stap’. De leden van de MPN krijgen tijdens een bijeenkomst in juni nog de mogelijkheid om over de fusie te praten met het bestuur. De enige beroepsorganisatie die zich nog definitief moet uitspreken is de BFN. Zij hebben op 12 mei hun algemene ledenvergadering. De uitkomst van die vergadering zal een fusie echter niet in de weg staan.

Meer bij Bas de Meijer: GKf stemt voor het fusieproces