Goslinga’s zelfportret in 108 foto’s

De Amsterdamse fotograaf Ringel Goslinga presenteerde vlak voor de kerstdagen zijn publicatie Family Tree. Het boek bestaat uit 108 portretten van Goslinga’s familieleden, vrienden en collega’s.
Goslinga’s familie is met de jaren door scheidingen en gezinsuitbreidingen met stiefouders, half- en stiefzusters, half- en stiefbroers wat onoverzichtelijk geworden. Goslinga heeft daar in zijn hoedanigheid van portretfotograaf een oplossing voor gevonden. Sinds de herfst van 2003 fotografeert hij zijn familieleden, hun oude en nieuwe liefdes, vrienden en vriendinnen, collega’s, voormalige leraren, de tandarts, de dierenarts, de vormgevers en curatoren die betrokken waren bij boek en tentoonstelling.

Ringel Goslinga (Utrecht 1969) studeerde in 2002 af aan de Fotoacademie Amsterdam. Sindsdien werkt hij aan zijn eigen projecten, af en toe in opdracht, als assistent van Koos Breukel en als fotografiedocent. Family Tree maakt deel uit van een door het fotografencollectief Fw samengestelde presentatie in het kader van het LOW Fesztival in Hongarije. De exposities vinden plaats in het Nederlands Fotomuseum en in Budapest. Het werk van Goslinga is tijdens dit evenement in de Lumen Galerie in Budapest te zien.

De fotograaf heeft Friese voorouders. Zijn ouders scheidden toen hij drie jaar was. Vader trouwde nog twee maal, moeder één keer. Goslinga heeft met deze portretten een groep mensen in beeld gebracht die mogelijk alleen bij begrafenissen en bruiloften samenkomen. Een oom en een tante wilden niet poseren, op die plekken vinden we een zwarte rechthoek.

Het boek is opgebouwd uit drie grote hoofdstukken: ‘My Surroundings’, ‘My Father’s Surroundings’, ‘My Mother’s Surroundings’ en één kleiner hoofdstuk: ‘My Relationship’s Surroundings’. De geportretteerden zijn niet bij naam genoemd, maar beknopt aangeduidt met hun relatie tot de fotograaf, bijvoorbeeld als: ‘father of friend from primary school’ en ‘half-sister’s boyfriend with his son’. Achterin het boek zijn overzichten van de vier hoofdstukken met de duidingen afgedrukt, bij de portretten staat alleen het nummer vermeld.

Goslinga heeft gevarieerd in de wijze van portretteren, zodat er naast de close-up’s en half-close-up’s ook mensen ten voeten uit zijn afgebeeld en in sommige gevallen de achtergrond deel van de compositie uitmaakt. De beelden zijn met een technische camera op klassieke zwart-wit film geschoten. Het zijn zonder uitzondering portretten waarin de concentratie van fotograaf en model voelbaar is. De hele serie is te interpreteren als een wat omslachtig maar intrigrerend zelfportret, waarin de hoofdpersoon ontbreekt.

Han Schoonhoven

Family Tree
fotografie: Ringel Goslinga
beeldredactie en ontwerp: Johan Thermaenius, Roger Willems en Ringel Goslinga
gebonden, 17 bij 24 centimeter, 256 pagina’s, 108 foto’s in tritone
uitgever: Veenman
prijs: 29,95 euro

Er is een luxe editie van twintig exemplaren (300 euro), waarvoor de koper door Goslinga wordt geportretteerd. De afdruk, een barietprint van 16 bij 20 centimeter, past in de lay-out van het boek.

• Het schema van Family Tree is te zien op: www.ringelgoslinga.com

• De KRO zond op 31 maart een radio-interview uit met Goslinga. Nog steeds via internet te beluisteren: Nacht van het Goede Leven