Groeiende interesse voor fotografietentoonstellingen, deel 2

De initiatieven die zich richten op fotografie doen in groeicijfers niet onder voor de nationale musea. De verschillende fotofestivals en -musea weten evenals grote instellingen als het Van Gogh- en het Rijksmuseum nieuwe publiekgroepen te trekken.
Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam ontving in 2005 zo’n 35.000 bezoekers. Dat waren er bijna vijfduizend meer dan in 2004. De tentoonstellingen over Mao en ‘Screentest’ bleken de meeste belangstelling te genereren.

Het Groninger Museum telde in het totaal 185.000 bezoekers. Daarvan kwamen er 31.200 speciaal voor de fotografie-exposities.

De tentoonstelling ‘Fotograaf van het Rode Leger, Yevgeni Chaldej 1941-1946’ trok 26 duizend bezoekers naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

De Haarlemse Hallen die veel fotografie tentoonstellen constateerden een lichte daling ten opzichte van 2004. Zij registreerden vorig jaar 31.132 bezoekers. Het voorgaande jaar kwamen ze uit op 34.000 belangstellenden.
De tentoonstelling met werk van onder andere Roger Ballen en Koos Breukel was de best bezochte.

De tweede editie van het fotofestival in Breda telde 12.000 geïnteresseerden. Dat betekende een stijging van 20 procent ten opzichte van het eerste festival in 2003.

Ton Broekhuis, directeur van het Noorderlichtfestival in Groningen, stelt geen cijfers beschikbaar. Hij vindt dat er eerst maar eens een discussie over de zuiverheid van de bezoekersaantallen moet worden gevoerd. En passant merkt hij op dat er ook bij dit festival sprake was van een lichte groei.

Het eerste Holland Unique Photo Festival dat in oktober in Amsterdam werd georganiseerd was gratis toegankelijk, de organisatoren stuurden ons daarom een beredeneerde schatting. Zij kwamen op een totaal van 5500 bezoekers tijdens de drie dagen dat het festival liep en de drukbezochte opening.

De reizende jaaroverzichten van World Press Photo tenslotte trokken in Nederland tot nu toe zo’n 74 duizend bezoekers, verdeeld over:
Amsterdam: 35.245
Den Haag: wordt in maart geopend
Eindhoven: 10.000 (schatting vanwege openbaarheid van de ruimte)
Groningen: 10.000
Maastricht: 14.500
Arnhem: 4000
In 2004 was dat 118.000 zonder de telling van Eindhoven. Den Haag was toen overigens goed voor bijna 50.000 bezoekers. Dus al met al scoort WPP ongeveer gelijk of iets onder het bezoekersaantal van de vorige editie.

• Enkele dagen eerder op PhotoQ: Nederlandse fotomusea en -festivals goed bezocht in 2005