Guus Dubbelman ontevreden over Volkskrant als tabloid

Fotograaf Guus Dubbelman, als freelancer al dik 25 jaar verbonden aan de Volkskrant, vindt dat het nieuwe tabloidformaat waarop die krant sinds een aantal weken verschijnt dramatisch uitpakt voor de foto’s. In een interivew op de website van de Nederlandse Sport Pers (NSP) zegt hij: ‘Fotojournalistiek begint minimaal bij vier kolom in een acht koloms broadsheet.’
Op de NSP-site leze we verder onder meer: ‘De gewone nieuwskrant en de dagkrant zijn dramatisch achteruit gegaan. De 1 (voorpagina) is vreselijk. Dat was altijd je uithangbord. Ze werpen tegen dat we nu drie voorpagina’s hebben, elk katern heeft nu een 1, zeggen ze. Qua nieuws is dat wel zo, maar ook die pagina’s zien er niet mooi uit. Het wringt. Het is niet voor niks dat in het verleden geen enkele serieuze krant op tabloidformaat verscheen. Er is nu nog één kwaliteitskrant over, de NRC.’

NSP: Guus Dubbelman vindt Volkskrant op tabloid dramatisch