Handzame geschiedenis van de Nederlandse persfotografie

Met enige regelmaat verschijnen boeken en studies over fotografie in Nederland. Maar specifiek over de geschiedenis van de persfotografie is weinig te vinden in wetenschappelijk verantwoorde publicaties. Historici Martijn Kleppe en Bernadette Kester hebben onlangs een serieuze aanzet gepubliceerd in de vorm van een hoofdstuk in een algemeen overzicht, Journalistieke Cultuur in Nederland, samengesteld door Jo Bardoel en Huub Wijfjes.

Het hoofdstuk Acceptatie, professionalisering en innovatie. Persfotografie in Nederland biedt een overzicht van de eerste persfoto tot aan multimedia-producties van de laatste jaren. Op de website van Martijn Kleppe is een concept-versie van het hoofdstuk te lezen.

De samenvatting:

Na de opkomst van de fotografie aan het begin van de negentiende eeuw, duurde het nog bijna een eeuw voordat het genre van de persfotografie in het Nederlandse journalistieke productieproces geëffectueerd en geaccepteerd was als vorm van nieuwsoverdracht of nieuwsillustratie. Tenminste vier factoren speelden een rol in dit proces van innovatie en acceptatie: technologische vernieuwingen; ontwikkelingen in de perssector en journalistieke cultuur (dag- en weekbladen); toegankelijkheid tot en populariteit van de fotografie; en professionalisering van het beroep van persfotograaf of fotojournalist. Deze factoren geven aanleiding tot een voorzichtige indeling in drie periodes die een geschiedenis beschrijven van de Nederlandse persfotografie: van de eerste Nederlandse persfoto’s in de Katholieke Illustratie tot aan het multimediale crowfunded Sochi Project. De in het artikel beschreven ontwikkelingen worden grotendeels ondersteund door de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar het aantal en de omvang van persfoto’s in twee Nederlandse dagbladen (De Telegraaf en Nieuwe Rotterdamsche Courant/NRC Handelsblad) in de periode 1900-2013.

Martijn Kleppe: Een geschiedenis van de Nederlandse persfotografie

Download het hele concept-hoofdstuk als pdf