Hedendaagse Belgische fotografie in Brussel

Op dinsdag 28 juni opent in het Paleis voor schone Kunsten te Brussel de tentoonstelling ‘Beyond the document’ met werk van 14 fotografen: Gilbert Fastenaekens, Thomas Chable, Chantal Maes, Philippe Herbet, Christine Felten, Véronique Massinger, Vincen Beeckman, Arno Roncada, Jan Kempenaers, Bert Danckaert, Nick Hannes, Herman van den Boom, Lara Dhondt en Karin Borghouts.
De tentoonstelling werd samengesteld door Xavier Canonne (Charleroi), Pool Andries (Antwerpen) en Frank Vanhaecke (Bozar Expo). De tentoonstelling ‘Beyond the Document’ gaat uit van die hedendaagse Belgische fotografie die ‘document’ met ‘kunstwerk’ combineert, fotografie waarin subjectiviteit en objectiviteit, fictie en non-fictie, reportage en concept in hetzelfde beeld worden vermengd. Dit is een welbepaalde keuze uit de Belgische fotografie, de tentoonstelling heeft niet de bedoeling om een anthologie te zijn van de hedendaagse Belgische fotografie als geheel.

www.bozar.be