Heiting steunt onderzoek fotohistorie

Het Rijksmuseum heeft er een fonds op naam bij, ter grootte van 300 duizend euro. Het wordt gefinancierd door fotoverzamelaar Manfred Heiting en diens echtgenote Hanna, zo staat in Het Parool. Doel van het fonds is om fotohistorisch onderzoek te bevorderen door aankomende, veelbelovende conservatoren uit binnen- en buitenland.
Het fonds stelt als voorwaarde dat de studie zich richt op originele objecten uit de Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum.
Heiting is een Duitse verzamelaar die deels in Amsterdam woont. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Foam. Tot voor kort beschikte hij over een encyclopedische fotocollectie (3760 werken), die vorig jaar is aangekocht door het Museum of Fine Arts in Houston.