Het debat loopt, maar hoe nu verder?

Jammer dat aanstichter Hans den Hartog Jager het debat over fotografie niet meer verder wilde aanscherpen door het noemen van namen. Het haalde woensdagavond in De Balie in Amsterdam heel even de angel uit de schijnbare tegenstelling kunst – fotografie. Maar gelukkig was er meer: alle aanwezigen die houden van echte fotografie willlen door met een debat over de kwaliteit van het medium (hoe en waar bekijken we nog wel). En sprekende columnisten als Bert Sissingh (‘Laat de vraag over wat kunst is maar bepalen door de hoogte van het BTW-tarief’) en Hans Aarsman (‘Hou toch op met die beperkte oplages, dat noem ik nou schilderijtje spelen’) kwamen met originele adviezen. Het vuurtje brandt, nu nog de vlammen aan de praat houden.
Lees de column van Bert Sissingh: Het Klimaat (6 pagina’s in pdf). Hij verwijst onder andere naar een voorval met zijn foto bij het ministerie van OCW. Zie eerder bericht op PhotoQ.
Lees de column van Hans Aarsman: Aan de slag! (3 pagina’s in pdf). De meeste foto’s waarnaar hij verwijst zijn te vinden in de column Kut of Kloten (zie de knop in de linkerkolom). Het gaat om de afleveringen Asbakken, Moeder en Oolong uit 2003.
Lees de column van Bas Vroege: The embarassment of riches (4 pagina’s in pdf).
Kunstrecensente Sacha Bronwasser sprak in de Schrikkellezing bij de Kees Scherer-tentoonstelling in het Amsterdamse Vakbondsmuseum onlangs haar lofzang op de fotografie uit, een nieuwe bijdrage aan de discussie over kwaliteit in de fotografie. Op 4 maart stond hiervan een bewerking in het kunstkatern van de Volkskrant. Nu op PhotoQ te lezen: Zonder fotografie zijn wij blind (vier pagina’s in pdf).
– – – – –
Den Hartog Jager nuanceerde in De Balie vooral de opvattingen die hij in zijn artikel eerder had verwoord en wilde verder geen namen noemen van fotografen of museumcuratoren die hij niet goed genoeg vindt. Ook niet na herhaalde verzoeken uit de zaal. ‘Dan brand ik misschien wel mensen af, en dat wil ik niet’, aldus Den Hartog Jager.
De eerste ronde van de debatavond bleef daarom mat, wat misschien ook wel kwam doordat er drie mensen rond de tafel zaten die allen zijn verbonden aan één krant (NRC Handelsblad).

Den Hartog Jager pleitte voor meer criteria voor goede fotografie. En met dat pleidooi voor strakkere regelgeving vond hij in de tweede ronde een medestander in de persoon van Janneke Wesseling, recensente van de NRC. Volgens haar ontbeert het de fotografie aan een duidelijke genre-besef. Ze wil in musea een voor bezoekers duidelijke indeling in reclame, journalistiek, documentaire fotografie en kunstzinnig werk zien. Haar tegenpleiter Els Barents (directeur Huis Marseille) ziet daar weinig in. Ze vroeg de kritikasters iets meer geduld te hebben, want de fotomusea zijn nog relatief jong en moeten de gelegenheid hebben zich verder te ontwikkelen.

Christoph Ruys, directeur van het vernieuwde Museum voor Fotografie Antwerpen dat 21 maart heropent, wekte de indruk dat zijn museum al ver genoeg is en duidelijk kiest: fotografie in context, en engagement. Waarbij hij niet onder stoelen of banken stak dat hij zelf links is georiënteerd. Wat weer niet wegneemt dat hij ook best een tentoonstelling van Mario Testino zou willen hebben. Mits in de context van de bladen waarvoor hij werkt. Gespreksleider Hans Maarten van den Brink was verbaasd, want waar is het engagement van de glamourfotograaf? Ruys: ‘Hij is geëngageerd met zijn modellen, dat is voor mij om te beginnen al genoeg engagement.’

Een aanzet voor kwaliteitsregels zoals bepleit door Den Hartog Jager en Wesseling kwam er niet meer van. En bekritiseerd op naam werd uiteindelijk vooral degene die zou deelnemen aan de derde ronde in het debat, maar die woensdagavond op het laatste moment verhinderd bleek: Hripsimé Visser, curator van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Janneke Wesseling noemde Vissers tentoonstelling LINK van eind vorig jaar een onoverzichtelijk geheel. Waarbij Els Barents nog voor begrip pleitte, omdat een gemeente-ambtenaar nu eenmaal af en toe rekenschap moet afleggen aan het stadsbestuur, maar toch ook liet doorschemeren dat ze die expositie van voorstellen voor nieuwe aankopen door het Stedelijk ongelukkig gepresenteerd vond.

Alle eerdere relevante stukken staan in de rubriek Opinies