Het gebruik van foto’s bij de aanprijzing van producten

Tegenwoordig is haast ondenkbaar dat online producten worden verkocht zonder dat deze met een foto worden aangeprezen. Uit hoofde van de bestaande e-commerce regelgeving zijn handelaren sowieso verplicht de kenmerken van hun producten aan te geven, maar het oog wil ook wat. Zien doet kopen. 

Kunnen verkopers van producten zomaar foto’s van internet plukken, zonder dat de leverancier of producent van het product daar goedkeuring voor verleent? Of zelf foto’s van het product (laten) maken? Dit speelt met name in wederverkoop-relaties van bepaalde producten.

In een zaak tussen leverancier Indian Gold en afnemer Waxxa, mocht Waxxa – conform de geldende distributieovereenkomst – bij de promotie van hair extension-producten slechts gebruik worden gemaakt van foto’s van specifieke modellen. Zomaar foto’s van internet plukken mocht niet. De rechter oordeelt hierover:

‘Waxxa [had] op 9 februari 2014 moeten begrijpen dat zij geen gebruik (meer) mocht maken van stockfoto’s met modellen die door niet door Indian Gold waren aangedragen en die geen hairextensions van het merk Indian Gold droegen. Bij onduidelijkheid op dit punt had het op de weg van Waxxa gelegen om hierover nadere informatie in te winnen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aannemelijk is dat Waxxa weliswaar toestemming heeft verkregen om zelf foto’s te maken maar dat dit iets wezenlijk anders is dan het gebruiken van bestaande foto’s ter promotie van haar product in de situatie dat dit product voor/op die foto’s helemaal niet gebruikt wordt.’

De beëindiging van de zakelijke relatie door Indian Gold wordt zelfs gerechtvaardigd geacht, zij het met inachtneming van een opzegtermijn.

In een andere zaak, waarin een concurrent (Petshop Insulinde) gebruik maakt van foto’s voor producten die niet afkomstig zijn van de merkhouder Dreamgirl, wordt geoordeeld dat ‘door het moedwillig kopiëren en het zonder toestemming gebruiken van de foto’s van Dreamgirl, het afbreuk doen aan het imago van Dreamgirl in Nederland’.

Dreamgirl vordert met succes dat de aanprijzing van lingerie met de fotografie van Dreamgirl wordt verboden. De geleden schade moet vergoed worden.

Tenzij er andersluidende (schriftelijke) afspraken gemaakt zijn, zal het (laten) maken van ‘eigen’ foto’s van de originele merkproducten door wederverkopers minder eenvoudig verboden kunnen worden door de leverancier of producent, om dat het belangrijk is voor de verkoper gebruik te kunnen maken van foto’s om de producten aan te prijzen.

Genoemde uitspraken illustreren dat verkopers van producten er goed aan doen zich van tevoren ervan te vergewissen of zij gebruik mogen maken van de foto’s die zij voor ogen hebben bij de online aanprijzing van hun producten. Leveranciers kunnen het beste schriftelijk contractuele afspraken maken met hun afnemers of en zo ja in hoeverre het gebruik van bepaalde foto’s is toegelaten. Zodoende kan de kwaliteit van de gebruikte afbeeldingen bij de aanprijzing van producten worden gewaarborgd.

http://ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum_nl%20Rechtbank%20Zeeland-West-Brabant%2011%20juni%202014,%20IEF%2013931%20(Dreamgirl%20tegen%20Petshop%20Insulinde).pdf

http://ie-forum.nl/index.php?//Gebruik+ongeautoriseerde+foto%26%23039%3Bs+schadelijk+voor+chique+imago+haarextensions////32782/

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).