Het maken van een foto van een foto, mag dat?

Nee, aldus een zeer recente uitspraak van een Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, althans niet zonder toestemming. Deze uitspraak raakt de kern van het zogenoemde verveelvoudigingsrecht van de fotograaf.
De casus: ter promotie van een voorgenomen uitgave van een boek door gedaagde is een foto afgebeeld. De foto is dezelfde foto die is gebruikt voor de omslag van het boek van de eiser/fotograaf. De fotograaf kan hiertegen optreden.

Het verveelvoudigingsrecht van de fotograaf geeft hem het recht zich te verzetten tegen verveelvoudigingen van zijn werk. Dit recht werkt uit in twee te onderscheiden rechten, die voortvloeien uit de Auteurswet (artikel 13 Aw): 1. de fotograaf mag een ander verbieden zijn foto’s één op één (mechanisch of slaafs) te kopiëren, en 2. de fotograaf mag bij uitsluiting van anderen zijn foto’s bewerken. In de voornoemde uitspraak is, zonder dat dat expliciet aan de orde is, het eerste geval aan de orde. De rechter oordeelt: ‘dat het maken van een foto van een foto waarop auteursrecht rust, eveneens tot inbreuk van het auteursrecht leidt’. Dat klinkt ook logisch, maar zo expliciet en algemeen is dat bij mijn weten niet eerder geoordeeld. De rechter oordeelt verder: ‘Auteursrecht is een absoluut recht en de rechthebbende heeft dan ook de keuze om een derde die die foto gebruikt wel of niet hierop aan te spreken. In ieder geval is toestemming van de rechthebbende voor gebruik van de foto noodzakelijk, welke toestemming hier ontbreekt’.

Het verbaast dan ook enigszins dat de rechter gedaagde (slechts) verbiedt om de foto verder openbaar te maken. Ook een verbodsrecht tot verveelvoudiging van de foto lag in dit geval voor de hand, maar als ik het goed zie was dat niet (expliciet) gevorderd.


Uitspraak Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda

• nieuwsbericht BN/De Stem: Geen smartengeld voor ouders Tinka

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).