Het stadhuis van Yogyakarta volgens Ralph Kämena

Het heeft een bijzonder aardig boekje opgeleverd, de negentig uur die Ralph Kämena over een periode van 15 dagen doorbracht in de kantoren en ontmoetingsruimten van het stadhuis van het Oost-Javaanse Yogyakarta.
Met ongeveer 700.000 inwoners is ‘Yogya’ de zesde stad van het dichtbevolkte eiland Java. De Nederlanders hebben in de koloniale tijd een uitgebreid administratief systeem opgebouwd dat door de Indonesiërs is gehandhaafd, zoniet uitgebreid. Er ontstond een ambtelijk apparaat dat tijdens het autoritaire bewind van president Suharto meer en meer gebukt ging onder corruptie. De Nederlandse fotograaf Ralph Kämena (Gouda 1968) portretteerde als artist in residence het stadhuis in vol bedrijf.

Het samenwerkingsverband Landing Soon van het Haagse kunstcentrum Heden en Cemeti Art House in Yogyakarta verleende Kämena kost en inwoning. De fotograaf, die zich vaker richt op architectuur, de stedelijke omgeving en de plaats van het individu daarin, was nieuwsgierig naar de manier waarop de ‘bureaucratische machine’ werkt. Op voorspraak van Cemeti kreeg hij toegang tot het gemeentehuis. Sinds de eerste democratische verkiezingen in 1999 streven de Indonesiërs onder het motto ‘Reformasi’ naar meer transparantie bij de overheid en het terugdringen van de corruptie.

Kämena mocht zo te zien alles fotograferen. Hij maakte opnamen van de enorme stapels paperassen overal in het complex en combineerde gedetailleerde plattegronden met overzichtsfoto’s van de betreffende kantoren en vergaderzalen. Maar had ook oog voor details als de familiefoto’s op de bureaus en portretteerde de geuniformeerde ambtenaren, eerst in het voorbijgaan, maar gaandeweg steeds dichterbij. Vierduizend foto’s maakte Kämena, waarvan er zo’n 120 zijn gebundeld in deze dynamische fotoreportage over de ambtenarij in transitie.

In Transit
fotografie en vormgeving: Ralph Kämena
teksten (Engels en Bahasa Indonesia): Arahmaiani en Emiliana Yulianti
paperback, 112 pagina’s, 22,5 bij 15,5 cm, ongeveer 120 foto’s in kleur
uitgave: Heden, kunst van nu en Cemeti Art House
informatie over prijs en beschikbaarheid: www.heden.nl