Historische foto’s Noord-Brabant en Leeuwarden op Internet

Sinds kort zijn er oude foto’s van Noord-Brabant en Leeuwarden te bekijken via een beeldbank op Internet.
Sinds kort zijn er oude foto’s van Noord-Brabant te bekijken via een fotobank op Internet.
Het initiatief van de Brabant-Collectie heeft geleid tot een website waar historische fotoverzamelingen toegankelijk worden gemaakt voor publiek, genaamd Fotobank Noord-Brabant.
De fotobank biedt cultuurhistorische organisaties in Noord-Brabant de mogelijkheid om hun verzameling historische foto’s toe te voegen, om samen uit te groeien tot n groot virtueel fotoalbum van Noord Brabant. Voor het publiek is het een uitgelezen mogelijkheid om op een snelle en gemakkelijke manier in meerdere collecties tegelijkertijd historische foto’s op te zoeken en te bekijken. Regelmatig zullen er nieuwe collecties worden toegevoegd.
De Fotobank Noord-Brabant maakt onderdeel uit van de Brabant-Collectie en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant, de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, de Stichting Brabants Heem, de Stichting Brabants Fotoarchief en de Bibliotheek van de Universiteit van Tilburg.

Fotobank Noord-Brabant

Villamedia meld:
Het Historisch Centrum Leeuwarden krijgt de foto- en negatievenverzameling van de Leeuwarder fotojournalist Bas den Oudsten, die in 1989 overleed. Hij was o.m. noordelijk redacteur van het Parool, medewerker van het toenmalige weekblad De Spiegel, eindredacteur van het maandblad van de Rijkspolitie en hij werkte voor radio en tv.

Na digitalisering komt een deel van het materiaal ook beschikbaar op Beeldbank Leeuwarden