Hof: citaat niet proportioneel, uitgever moet 27.500 euro betalen

Citaatrecht is een bekende uitzondering in het auteursrecht. Maar wie een beeld gebruikt moet daarbij letten op het karakter van een citaat. Het gerechtshof in Leeuwarden maakte onlangs de uitgever van het blad Sign pijnlijk bewust van de proportie: te grote foto bij te kleine tekst. Resultaat: schadevergoeding van 27.500 euro betalen aan fotograaf.
Op het weblog Media Report van het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan lezen we over de overweging van het hof onder meer: ‘Doordat in de verslaglegging nauwelijks aandacht wordt besteed aan de winnende techniek van de prijswinnaar, terwijl daarvan wel een pagina vullend beeldcitaat op de omslag van het tijdschrift is opgenomen, komt er door de omvang en de plaatsing van de afbeelding in vergelijking met de tekst een zodanige nadruk op de afbeelding te liggen dat het de functie van versiering verkrijgt en dus ontoelaatbaar is.’

Het ging om het hoger beroep in een zaak waarin aanvankelijk door de rechtbank een schadevergoeding van 5500 euro was vastgelegd wegens ongevraagd gebruik van het beeld in een banner op de website van het blad. De fotograaf nam daar geen genoegen mee en tekende bezwaar aan.

Media Report: Het gebruik van beeldcitaten