Hoffmann en Van Ree treden uit SVFN-bestuur

Voorzitter Elsje van Ree en penningmeester Hajo Hoffmann zijn op 21 mei uit het bestuur van de vakvereniging SVFN gestapt. Van Ree was vier jaar voorzitter.
In een toelichtende mail schrijft Elsje van Ree: ‘Ieder van u kent ons al langer en weet dat we ons hebben ingezet voor de SVFN vanuit de overtuiging dat samenwerken voor fotografen letterlijk de kans op overleven vergroot. De resultaten liegen er niet om: binnen de FotografenFederatie is de SVFN in een paar jaar gegroeid tot de grootste beroepsvereniging. Daar kijken we met voldoening op terug.’

In 2001 veranderde de SVFN van een stichting in een vereniging om aldus lid te kunnen worden van de FotografenFederatie. Het toenmalige ledental van 300 is tot nu toe gegroeid tot ruim 700.

Van Ree mailde verder: ‘De beroepswereld van fotografen is aan grote veranderingen onderhevig, een enorme uitdaging voor zowel de verenigingen als de Federatie. Maar uitdagingen zullen er altijd wel blijven. En soms moet je gewoon kiezen. Dat doen we nu. We werken hard aan autonoom werk dat steeds vaker wordt gevraagd op tentoonstellingen. Dat kost tijd. Tijd die je dan niet ter beschikking hebt voor anderen, voor de SVFN bijvoorbeeld.’

De zittende bestuursleden Lein Kaland, Marco Keyzer en Walter Siekinga nemen de taken van de afgetreden bestuursleden over.

www.svfn.nl