Hollandse Hoogte wint hoger beroep van joggende moeder

Het gerechtshof te Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank van vorig jaar juni omtrent een stockfoto bekrachtigd en Hollandse Hoogte in het gelijk gesteld. Fotobureau Hollandse Hoogte (HH) heeft geen inbreuk gemaakt op het portretrecht van de hardlopende vrouw. Daarom heeft de vrouw ook geen recht op schadevergoeding door publicatie van de foto.
De foto van HH (gemaakt door fotograaf Paul van RIel) waarop de vrouw joggend achter een kinderwagen loopt met een hoofdtelefoon op, was geplaatst in de Consumentengids bij een artikel over mp3-spelers. De vrouw was onaangenaam getroffen door de publicatie en spande een kort geding aan. Zij eiste dat de foto werd verwijderd uit de database. HH werd in het gelijk gesteld. Volgens de rechter was er sprake van een onschuldige foto die op geen enkele wijze compromitterend of aanstootgevend is. Bovendien is de vrouw geen bekende Nederlander, model of sporter van wie het portret commercieel geëxploiteerd kan worden. ‘Het recht op privacy is niet zodanig geschonden dat het recht op openbaarmaking van de foto daarvoor moet wijken,’ aldus de rechter in het kort geding.

De vrouw was het oneens met die uitspraak en ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Ook hier gaf het hof het fotobureau gelijk. Ze vond dat de inbreuk op het recht van de vrouw op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer niet opweegt tegen het belang op informatievoorziening. ‘Het is daarbij onvermijdelijk dat foto’s van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding omgaat is neutraal’, aldus het gerechtshof.

Fulco Blokhuis (Boekx advocaten), advocaat van Hollandse Hoogte, zegt hierover: ‘Het is mooi dat het hof ten overvloede haar visie op de zaak heeft gegeven. Het hof vindt de foto neutraal. Dit soort onschuldige foto’s kan dus gewoon gebruikt worden voor redactionele doeleinden. Dit is een belangrijke uitspraak voor de fotopersbureaus en de fotojournalistiek.’

Directeur Louis Zaal van HH is verheugd over de uitspraak in het hoger beroep, omdat volgens hem de openbare ruimte toegankelijk blijft voor iedere fotograaf. ‘We hebben miljoenen foto’s in onze database. Stel je voor dat iedere foto met iemand die geen toestemming heeft gegeven voor publicatie, niet meer openbaar gemaakt zou kunnen worden.’ Maar volgens directeur Louis Zaal moeten fotografen wel vaker rekening moeten houden met het belang van de geportretteerde. ‘Fotografen moeten zich realiseren wat de impact van een publicatie kan zijn.’

HH had in afwachting van de uitspraak de foto geblokkeerd voor gebruik. Uit begrip voor de persoonlijke argumenten van de vrouw is besloten om de foto uit de database te houden.

Vortig jaar op PhotoQ:


Hollandse Hoogte wint zaak om stockfoto in Consumentengids

Hollandse Hoogte gedaagd om stockfoto in Consumentengids