HP/De Tijd en De Nieuwe Oogst: prijs voor documentaire fotografie

De Harvest Photography Award (HPA) is een nieuw fotografieproject van het Rotterdamse centrum voor stedelijke cultuur De Nieuwe Oogst in samenwerking met weekblad HP/De Tijd ten behoeve van nieuwe documentaire fotografie in Nederland. De initiatiefnemers willen met de prijs een stimulans bieden voor het publiceren van documentaire fotografie in de gedrukte media.
Het persbericht:

‘Nederland heeft van oudsher een pionierende rol in de internationale documentairefotografie. Fotografen zoals Ed van der Elsken, Cas Oorthuis en Johan van der Keuken – maar ook meer recent bijvoorbeeld Marie Bot, Geert van Kesteren en Ad van Denderen – hebben hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van dit bijzondere genre. Daarnaast kent Nederland internationaal gerenommeerde instellingen voor fotografie zoals het Nederlandse Fotografie Museum (Rotterdam), FOAM (Amsterdam) waar documentairefotografie steeds vaker een podium wordt gegeven. Tegelijkertijd echter krijgt documentairefotografie in de meer traditionele (print-)media minder aandacht. Hierdoor worden documentairefotografen gedwongen hun werk steeds meer in het buitenland onder de aandacht te brengen. Deze verschraling van aandacht voor documentaire fotografie zou een verlies zijn voor de Nederlandse journalistiek, kunst en cultuur.

Met de Harvest Photography Award erkennen De Nieuwe Oogst en HP/De Tijd het maatschappelijke, journalistieke en kunsthistorische belang van documentairefotografie in Nederland en willen zij zorgen dat het genre weer zijn unieke plek terugvindt in de gedrukte media. De Nieuwe Oogst en HP/De Tijd nodigen daarom jonge talenten uit om deel te nemen aan deze fotografiewedstrijd. De winnende fotograaf krijgt een full color publicatie van zijn serie in de best gelezen HP/De Tijd van het jaar: het kerstnummer van 2010. Tevens ontvangt de fotograaf een bedrag van 5000 euro waarmee hij zich kan toeleggen op het verder uitwerken van zijn documentaireonderwerp en zich kan professionaliseren. Hiernaast biedt Bob Smit Gallery in Rotterdam de winnende fotograaf extra tentoonstellingen in zijn gallery en zal de winnende fotograaf vertegenwoordigen. De uitreiking van de HP Award vindt plaats op 15 december 2010 in Rotterdam bij Bob Smit Gallery.

Met dit project gaan wij op zoek naar de grootste jonge fotografietalenten van Nederland. Ben je niet ouder dan 28 jaar en houd je je bezig met documentairefotografie, dan nodigen we je van harte uit om je via www.hpaward.nl aan te melden en deel te nemen aan deze wedstrijd.
Het thema voor dit jaar is: De Grote Stad.

De jury leden van de HP Award zijn:

Antoinette Laan, wethouder kunst & cultuur Rotterdam
Ruud Visschedijk, directeur Nederlands Fotomuseum
Bas Vroege, directeur Paradox
Teun Voeten, antropoloog en fotograaf voor onder meer Vanity Fair
Eduard van Horst Pellekaan, plaatsvervangend hoofdredacteur HP/De Tijd
Aya Musa, fotograaf en curator De Nieuwe Oogst’

http://nieuwe-oogst.com/