Huis Marseille herbouwt tuinhuis

Dit najaar is achter in de tuin van huis Marseille het oorspronkelijke tuinhuis gereconstrueerd. Nadat eerdere verzoeken tot herbouw waren afgewezen is in derde instantie toch gemeentelijk toestemming gekregen om het te herbouwen.
Het oorspronkelijke tuinhuis is tussen 1730 en 1770 gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar Dirk van der Meer, geheel volgens de mode van de achttiende eeuw. In de jaren zestig van de 20ste eeuw raakte het tuinhuis ernstig vervallen. De toenmalige eigenaresse van het pand bezat niet de middelen voor restauratie. Hoewel Monumentenzorg tegen afbraak van dit tuinhuis was op grond van de toegekende monumentale waarde, werd in overleg met Bouw en Woningtoezicht uiteindelijk toch tot gedeeltelijke afbraak overgegaan, op voorwaarde dat de monumentale onderdelen ter beschikking werden gesteld aan Monumentenzorg en aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Navraag bij deze instanties heeft niets opgeleverd, zodat niets anders overblijft dan te constateren dat de onderdelen vermoedelijk alsnog verloren zijn gegaan. Nadat bij de restauratie van huis Marseille in 1998/1999 het achtergelegen terrein was schoongemaakt, bleken er nog restanten aanwezig te zijn. Op basis van het aanwezige materiaal en foto’s bleek het zeer goed mogelijk om een getrouwe reconstructie van het tuinhuis te maken, uitgevoerd door architect Laurens Vis. Het nieuwe tuinhuis zal worden gebruikt voor kleine presentaties.