Immigrantenkamers bij Hilton en Hotel Arena

Afrikaanse namen die op bomen worden geprojecteerd en foto’s van immigrantenkamers op de muren van het Hilton en hotel Arena in Amsterdam. Immigration Clandestine heet het kunstproject dat voorbijgangers stil moet laten staan. Volgens kunstenaars Ellert Haitjema en Judith Quax staan hotelkamers voor gastvrijheid, een plek waar vreemdelingen een warm onthaal krijgen en komt immigratie op deze manier in een ander licht te staan.
Het project gaat over West-Afrikaanse immigranten, maar staat model voor immigranten in het algemeen. De huidige immigratiestroom van Noord-Afrika naar Europa – als een gevolg van de Arabische lente – maakt dit project extra actueel en noodzakelijk vinden beide kunstenaars.

Zelfs de rook van de schoorsteen van hotel Arena wordt gebruikt. ‘We projecteren er een kamer van een Afrikaanse immigrant in Europa op. Door te kiezen voor deze beelddrager, maken we aanschouwelijk dat voor veel Afrikanen de droom van een leven in Europa in rook opgaat.’
Immigration clandestineis te zien en te beluisteren tot 14 maart 2012.

www.immmigrationclandestine.com