Inge Morath-prijs voor jonge fotografe

De Inge Morath Foundation en de Magnum Foundation schrijven ook dit jaar weer een wedstrijd uit voor vrouwelijke fotografen jonger dan 30 jaar die werken een langlopend documentaire project. De winnaar van de Inge Morath Award ontvangt een bedrag van 5000 dollar.
In eerdere jaren behoorden onder meer Olivia Arthur en Amy Vitale tot de winnaars. Insturen van voorstellen kan tot 30 april 2013.

The Inge Morath Award, 2013