Inschrijving Amsterdamse foto-opdrachten geopend

Het Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst nodigen fotografen uit om vóór 1 juni 12 uur ’s morgens plannen in te sturen voor een fotografisch project over de hoofdstad.

De oproep vermeldt: ‘De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een motivatie en een cv (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit, een onderzoekende houding en originaliteit. Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren op 29 juni.’

En verder: ‘Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd, waarvoor ongeveer 20 foto’s moeten worden afgedrukt.’

De projectopzet kan per mail of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
t.a.v. mw. R. Groskamp
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
rgroskamp@stadsarchief.amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. A. van Veen, tel.: 020-2511660 (alle dagen behalve woensdag)

Uiterlijk 15 juli 2011 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/actueel/aanwinsten/documentaire_foto-opdrachten/index.nl.html

en www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl