Inschrijving voor prijs fotoboek opengesteld

Hup Editions en Drukkerij Kwak & Van Daalen & Ronday (KDR) roepen in
Nederland woonachtige fotografen/kunstenaars (leeftijd t/m 35 jaar) op voor
de tweede editie van de Prize for Unique Photography (PUP 2006).

KDR biedt de winnaar een unieke boekproductie aan. Het boek verschijnt in
een oplage van 1000 exemplaren en wordt internationaal gedistribueerd door
episode publishers. De winnaar ontvangt vijftig exemplaren.

Belangrijk criterium is dat de serie of project, waaraan de kandidaat werkt,
een boekwaardige vorm én opzet kent. Mixed media is toegestaan, mits de
fotografie de boventoon voert.

Na de bekendmaking van de winnaar (medio oktober 2006) krijgt hij/zij de
gelegenheid het boek naar eigen inzicht uit te werken, maar in samenspraak
met KDR en HUP. Het tijdstip van uitgifte is voorjaar 2007.

Kandidaten kunnen hun geschreven (boek)projectvoorstel, voorzien van visuele documentatie (print, dia, digitaal) voor 15 september aanleveren bij: Kwak & Van Daalen & Ronday Drukkerij, Kleine Tocht 13, 1507 CB Zaandam.

• Meer informatie: www.pup2006.nl (vanaf medio juni operationeel) of bel met 020 515
85 89