Insturen voor documentaire opdrachten Amsterdam tot 1 juni

Wie plannen heeft met documentaire fotografie in Amsterdam kan tot 1 juni een voorstel indienen. Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen.

Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het Amsterdams Fonds voor de Kunst gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd. De resultaten (drie series van ieder circa twintig afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie  Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief. Deze collectie, te zien in de beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 200 opdrachten (meer dan 6000 opnames).

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 1 juni 9 uur ’s ochtends plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit.

Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail (in PDF of MS-Word) of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
T.a.v. mw. E. Grabowsky
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
e.grabowsky@amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. E. Grabowsky, e.grabowsky@amsterdam.nl; 020-2511743

Uiterlijk 15 juli 2015 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.
Voor meer informatie:
www.stadsarchief.amsterdam.nl/nieuws/documentaire_foto-opdrachten
www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl