Insturen voor ‘Naarden’ kan nog tot maandag

Tot en met 31 januari 2011 kunnen fotografen via de website van Fotofestival Naarden hun nieuwe werk ter beoordeling uploaden. Het ingestuurde materiaal wordt beoordeeld door de hoofdcuratoren en een selectiecommissie waarin de fotografen Reinier Gerritsen, Krijn van Noordwijk en Peter van de Wijngaart zitting hebben. Het festival richt zich dit jaar vooral op portretten.
Uploaden kan via de website www.fotofestivalnaarden.nl

Het persbericht van het festival meldt verder:

HET FOTOFESTIVAL NAARDEN KOMT ER WEER AAN!!
De twaalfde editie van ons prachtige Fotofestival Naarden vindt plaats van 21 mei t/m 19 juni 2011 in de vestingstad Naarden.

BESTUUR
Het FotoFestival Naarden heeft een nieuw bestuur dat met groot enthousiasme en inzet inmiddels druk bezig is met de voorbereidingen voor het volgende festival.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
André van der Velde, voorzitter en PR
Ansco Dokkum, penningmeester
Eduard Planting, bestuurslid en hoofdcurator
Feiko Koster, bestuurslid en hoofdcurator
Wim van den Berg, bestuurslid en belast met subsidies en sponsoring

Coördinator van het festival is Joke Smit-Braan, info@fotofestivalnaarden.nl

COMITÉ VAN AANBEVELING
In het comité van aanbeveling hebben zitting genomen:

Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden
Ronald Plasterk, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
Auke Visser CEO van Sanoma Men’s Magazine
Ronald Vles, advocaat bij Mengelberg, Prillevitz Planten advocaten Naarden
Martijn Sanders, oud-directeur Concertgebouw

THEMA
De titel voor het komende festival luidt

Let’s Face it
Portraits of Dutch Photography

De keuze van de hoofdcuratoren wordt als volgt verwoord in het Festivalplan 2011:

“Een belangrijk uitgangspunt van het Fotofestival Naarden is het tonen van de actualiteit. Enerzijds de meest interessante fotografen van dit moment en anderzijds wat er actueel is in de maatschappij. We gaan ervan uit dat fotografen de voelsprieten zijn van de maatschappij en op eigen wijze weten te verbeelden wat er op dit gebied speelt. Hieruit zullen de curatoren het tentoonstellingsprogramma distilleren. In tegenstelling tot de vorige editie zullen we weer gaan werken met een thema.
Voor 2011 is gekozen voor “het portret”. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn Nederlanders al eeuwenlang wereldwijd bekend en beroemd om hun portretten en nog steeds is er een rechte lijn te trekken vanaf de schilderkunst van Rembrandt tot het fotografische heden. “Let’s face it”, Nederlanders maken al eeuwenlang de beste portretten ter wereld!

Om het festival ook in het buitenland onder de aandacht te brengen is bewust gekozen voor een Engelse titel en ondertitel. Het Festival wil voor het getoonde talent ook een springplank naar het buitenland zijn.”

VRIJWILLIGERS
Het Fotofestival Naarden kan niet zonder de inzet van onze geweldige vrijwilligers!
Wij hopen dat zij ook het komende festival met hun enthousiasme weer in grote getale aanwezig zijn.

Het is de bedoeling om medio maart 2011 een eerste bijeenkomst te beleggen met deze vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor rond half februari een uitnodiging.

Daarnaast willen wij graag een “technische ploeg” formeren die zich voorafgaand aan het komende festival bezig houdt met het “hangen en inrijgen” van foto’s en die tijdens het festival inzetbaar is voor het oplossen van technische mankementen.
Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij Joke Smit; info@fotofestivalnaarden.nl

FOTOFESTIVAL VOLGEN?
U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het FotoFestival via Twitter:
http://www.twitter.com/FFN2011