Interim bestuur aangesteld bij SVFN

Op de algemene ledenvergadering van de SVFN die 14 april plaatsvond hebben alle bestuursleden zich teruggetrokken als bestuurslid van de vereniging en is er een interim bestuur gevormd. De reden dat de bestuursleden zich hebben teruggetrokken is onenigheid binnen het bestuur de laatste weken.
Al voor de algemene ledenvergadering hadden enkele bestuursleden aangekondigd zich terug te trekken uit het bestuur, de rest volgde vrijwillig op verzoek van de aanwezige leden. In de periode dat het voorlopige bestuur werkzaam zal zijn kan worden gezocht naar een nieuwe vorm en inhoud voor het bestuur van de SVFN.

Voor het tijdelijke bestuur is Willem van der Vlies aangesteld als voorzitter, Peter Riemslag Baas als vice-voorzitter, Ed Turk als penningmeester en Colijn van Noort als secretaris. De taken die het interim bestuur heeft meegekregen zijn het inventariseren van de situatie en het waarborgen van de continuïteit van de vereniging.

Daarnaast zal het voorlopige bestuur op zoek gaan naar een nieuwe aanpak voor de ontstane problemen en een advies uitbrengen over mogelijke bestuurlijke veranderingen op de volgende algemene ledenvergadering in September. De SVFN die nu bestaat uit 700 leden, laat weten dat er grote stappen voorwaarts zijn gemaakt en zegt dat er zeker een toekomst is voor SVFN, misschien wel meer dan ooit.

Website SVFN