Interim-directeur Noorderlicht om rijkssubsidie binnen te houden

Het bestuur van Stichting Fotografie Noorderlicht heeft Kees van der Meiden gevraagd het komende halve jaar als directeur ad interim van de stichting op te treden, zo lezen we in een persbericht van de organisatie.

Het bericht vervolgt:

Stichting Fotografie Noorderlicht bevindt zich in een cruciale fase van haar ruim 25-jarig bestaan. In mei jl. werd duidelijk dat de stichting, die sinds jaar en dag maatschappelijk geëngageerde actuele fotografie presenteert in opvallende tentoonstellingen en festivals, zich moet voorbereiden op de serieuze kans dat zij haar structurele rijkssubsidie verliest.

In nauwe samenwerking met oprichter en directeur vanaf het eerste uur Ton Broekhuis, die per 1 februari 2017 met pensioen gaat, curator Wim Melis en andere betrokkenen gaat Van der Meiden werken aan de toekomst van Noorderlicht. Hij zal onder andere een nieuw actieplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met de financiële scenario’s die de komende maanden uit zullen kristalliseren. Het nieuwe beleidsplan ‘Noorderlicht en de toekomst’ (2017-2020), dat in mei jl. het licht zag en waarin kwaliteit, maatschappelijk engagement en hartstocht voorop staan, blijft het vertrekpunt van het toekomstige programma.

Op dit moment vindt een intensieve lobby plaats naar de landelijke politiek en wordt nauw overlegd met de regionale overheden. Deze dialogen staan in het teken van het handhaven van de sterke regionale, landelijke en internationale positie die de Stichting opgebouwd heeft. Noorderlicht zal zich heroriënteren op haar mogelijkheden daartoe, binnen de grenzen van de nu aftekenende financiële realiteit.

Stichting Fotografie Noorderlicht organiseert het jaarlijkse Noorderlicht festival, dat immer goede recensies ontving en enige jaren geleden werd uitgeroepen tot een van de beste van de wereld. Daarnaast beheert zij de permanente fotogalerie in het hart van Groningen, waar ook het projectbureau is gehuisvest. Noorderlicht wordt sinds haar begin in 1990 structureel gesteund door de Gemeente en Provincie Groningen, en sinds 2000 door de Rijksoverheid, de Provincie Friesland en Gemeente Leeuwarden.

Kees van der Meiden was tot vorig jaar directeur bestuurder van het fusiemuseum TwentseWelle te Enschede. Sinds vorig jaar treedt hij op als onafhankelijk adviseur van onder andere Noorderlicht en is hij commissielid van de Raad voor Cultuur. Hij is vertrouwd met het Noorden vanuit zijn eerdere directeurschap van het Natuurmuseum in Groningen stad en werkte in die tijd regelmatig samen met Noorderlicht in een aantal opvallende projecten.

Eerder op PhotoQ: Noorderlicht dreigt rijkssubsidie te verliezen